This is alternative content.

  Trang chủ Giới thiệu Liên hệ  

Tin Tức - Sự Kiện

Bất Động Sản Mới Nhất
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2)
Mã BĐS: 000134
Địa điểm:
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: Từ 570,0 - 598,0 m2/lô
Số lượng lô: 4
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, số 22 Tố Hữu, thành phố Huế; số điện thoại 02343.832542.
 
Khu đất tại KQH Nam Vỹ Dạ (Dự án Khách sạn Âu cơ cũ)
Mã BĐS: 000002
Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Thương mại-Dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 24.099,70(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt: 5.100.000 (đ/m2)
Mức giá tối thiểu được phê duyệt: 122.908.470.000 (đ)
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu-Huế, Điện thoại: 0543842542
 
Khu đất tại thôn Thượng I, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
Mã BĐS: 000003
Địa điểm: Thôn Thượng 1, P.Thủy Xuân, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu nhà rường, nghề truyền thống và ẩm thực Huế
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 4.251,20(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

2.500.000 (đ/m2)

Mức giá tối thiểu được phê duyệt:

10.628.000.000 (đ)

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu, Huế - Điện thoại: 3832542
 
Khu đất tại phường An Tây, thành phố Huế (Khu Du lịch Đồng Quê cũ)
Mã BĐS: 000056
Địa điểm: Đường Thiên Thai
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng khu du lịch, dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 66.470,00(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Đang trình phê duyệt

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu B - Khu đất trục đường Lê Lợi, thành phố Huế ( Đối diện Khách sạn Hương Giang)
Mã BĐS: 000073
Địa điểm: Từ số 106 đến số 114 đường Lê Lợi
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Dịch vụ thương mại kết hợp đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 599,65(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 02343.832542
 
Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;
Mã BĐS: 000090
Địa điểm: 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;
Loại BĐS: Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: : Đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 12.080,90(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công ngày 29/112018

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công ngày 29/112018
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797./.
 
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1)
Mã BĐS: 000113
Địa điểm: Phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: Từ 100 - 150 m2/lô
Số lượng lô: 18
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công ngày 27/4/2018 và ngày 31/5/2018

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công ngày 27/4/2018 và ngày 31/5/2018.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, số 22 Tố Hữu, thành phố Huế; số điện thoại 02343.832542.
 
Khu đất có ký hiệu số 03 tại khu đô thị mới mỹ Thượng, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã BĐS: 000115
Địa điểm: Khu đô thị mới mỹ Thượng , huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Quy hoạch xây dựng chợ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 6.455,00(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất có ký hiệu số 04 tại khu đô thị mới mỹ Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã BĐS: 000126
Địa điểm: khu đô thị mới mỹ Thượng, huyện Phú Vang
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Quy hoạch xây dựng Câu lộc bộ Thể Thao, Sân bóng
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 13.414,20(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất sát phía bên trái nhà số 91 Bà Triệu, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000116
Địa điểm: Sát phía bên trái nhà 91 Bà Triệu
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại - Dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 640,70(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất 139 Phan Đình Phùng, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000117
Địa điểm: 139 Phan Đình Phùng, thành phố Huế.
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở kết hợp dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 718,20(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công ngày 12/7/2018

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công ngày 12/7/2018
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.938344.
 
Khu nhà đất số 35 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000119
Địa điểm: Số 35 Nguyễn Huệ
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.271,90(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu nhà đất số 117 Mai Thúc Loan, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000121
Địa điểm: Số 117 Mai Thúc Loan
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.037,30(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Đấu giá cho thuê Khu nhà đất số 153 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000120
Địa điểm: Số 153 Trần Hưng Đạo
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Làm văn phòng, kinh doanh dịch vụ - Thương mại
Thời hạn sử dụng đất: năm
Diện tích: 327,00(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công ngày 27/12/2018.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công ngày 27/12/2018.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995
 
Khu đất số 44 Trần Thái Tông, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000122
Địa điểm: Số 44 Trần Thái Tông
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất ở chung cư.
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 9.188,40(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất số 08 Phan Bội Châu, thành phố Huế
Mã BĐS: 000123
Địa điểm: Số 08 Phan Bội Châu
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 2.216,80(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất thuộc khu quy hoạch Vỹ Dạ 7, thành phố Huế
Mã BĐS: 000124
Địa điểm: Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7, phường Vỹ Dạ
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 1.166,60(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất có ký hiệu số 10 tại khu đô thị mới mỹ Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã BĐS: 000127
Địa điểm: Khu đô thị mới mỹ Thượng
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Quy hoạch xây dựng Bệnh viện
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 31.847,35(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất có ký hiệu số 05, 06 ,07 tại khu đô thị mới mỹ Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã BĐS: 000128
Địa điểm: Khu đô thị mới mỹ Thượng,
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất:
+ Khu đất số 05: Quy hoạch Xây dựng trường học
+ Khu đất số 06: Quy hoạch Khu Dịch vụ
+ Khu đất số 07: Quy hoạch Nhà hàng, sân tenis

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 19725.0 m2. Trog đó
+ Khu đất số 05: 3.893,0 m2.
+ Khu đất số 06: 1.598,0 m2.
+ Khu đất số 07: 3.873,0 m2.

Số lượng lô: 3
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất tại đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Hiế(Lò giết mổ gia súc tập trung Nam Sông Hương)
Mã BĐS: 000129
Địa điểm:
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 9.085,00(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 

Ngày 21 tháng 01 năm 2019


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng Khu đất sát nhà số 27/27 đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Huế
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại địa chỉ số 7/64 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất có ký hiệu A 28_1 tại Khu 8 thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
1
Hôm nay
18
Tổng lượt truy cập
122839
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn