This is alternative content.

  Trang chủ Giới thiệu Liên hệ  

Tin Tức - Sự Kiện

Bất Động Sản Mới Nhất
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3).
Mã BĐS: 000141 (Còn hạn 16 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Xã Thủy Thanh
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: Từ 206,08 - 241,59 m2/lô
Số lượng lô: 17
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 04/11/2019.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 07/11/2019
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Công ty Hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế
 
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2)
Mã BĐS: 000138 (Còn hạn 16 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: Từ 182,3 -286,96 m2/lô
Số lượng lô: 7
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 04/11/2019.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 07/11/2019
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Công ty Hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế
 
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 3)
Mã BĐS: 000139
Địa điểm: Phường Thủy Dương
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 234.0 m2/lô
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông in ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Công ty Hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.
 
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 3).
Mã BĐS: 000140
Địa điểm: Phường Thủy Dương
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 225 - 321.6 lô/m2
Số lượng lô: 23
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông in ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995
 
Khu đất đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế;
Mã BĐS: 000002
Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại - Dịch vụ (Đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ, thương mại, du lịch kết hợp với nhà ở thấp tầng);
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 22.526,00(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất tại thôn Thượng I, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
Mã BĐS: 000003
Địa điểm: Thôn Thượng 1, P.Thủy Xuân, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ quan
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 4.251,20(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất tại phường An Tây, thành phố Huế (Khu Du lịch Đồng Quê cũ)
Mã BĐS: 000056
Địa điểm: Đường Thiên Thai
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng khu du lịch, dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 66.470,00(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu B - Khu đất trục đường Lê Lợi, thành phố Huế ( Đối diện Khách sạn Hương Giang)
Mã BĐS: 000073
Địa điểm: Từ số 106 đến số 114 đường Lê Lợi
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Dịch vụ thương mại kết hợp đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 599,65(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 02343.832542
 
Khu nhà đất Số 49 Đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế
Mã BĐS: 000079
Địa điểm: Số 49 Đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đang đề nghị điều chỉnh
Diện tích: 885,80(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

 Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu đất có ký hiệu số 03 tại khu đô thị mới mỹ Thượng, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã BĐS: 000115
Địa điểm: Khu đô thị mới mỹ Thượng , huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Quy hoạch xây dựng chợ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 6.455,00(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất có ký hiệu số 04 tại khu đô thị mới mỹ Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã BĐS: 000126
Địa điểm: khu đô thị mới mỹ Thượng, huyện Phú Vang
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Quy hoạch xây dựng Câu lộc bộ Thể Thao, Sân bóng
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 13.414,20(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất sát phía bên trái nhà số 91 Bà Triệu, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000116
Địa điểm: Sát phía bên trái nhà 91 Bà Triệu
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại - Dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 640,70(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu nhà đất số 35 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000119
Địa điểm: Số 35 Nguyễn Huệ
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.271,90(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu nhà đất số 117 Mai Thúc Loan, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000121
Địa điểm: Số 117 Mai Thúc Loan
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.037,30(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất số 04, 06 Tú Xương, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000135
Địa điểm: Phường Tây Lộc
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại - Dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 985,70(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất Đường Tản Đà, thành phố Huế (Lò giết mổ gia súc tập trung Bắc Sông Hương)
Mã BĐS: 000136
Địa điểm: Phường Hương Sơ
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất Phi Nông nghiệp
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 10,60(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu đất tại Khu Quy hoạch Bàu Vá
Mã BĐS: 000142
Địa điểm: Phường Thủy Xuân
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đầu tư Dự án nhà ở Xã hội
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 8.832,00(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 0234.3898926./.
 
Khu đất có ký hiệu YT1 thuộc Khu E - Khu Đô thị mới An Vân Dương
Mã BĐS: 000143
Địa điểm:
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất y tế - Đầu tư Dự án bệnh viện Quốc tế
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 42.127,00(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 0234.3898926./.
 
Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Mã BĐS: 000144
Địa điểm:
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất dịch vụ du lịch (Đầu tư Tổ hợp Khách sạn - Dịch vụ thương mại)
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 2.042,20(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 0234.3898926./.
 
Khu nhà đất số 26-30A đường Lê Lợi, thành phố Huế
Mã BĐS: 000146
Địa điểm: phường Vĩnh Ninh
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất dịch vụ du lịch cao cấp - Đầu tư Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn cao cấp 5 sao
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 5.938,60(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 0234.3898926./.
 

Ngày 19 tháng 10 năm 2019


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng Khu đất sát nhà số 27/27 đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Huế
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại địa chỉ số 7/64 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
1
Hôm nay
29
Tổng lượt truy cập
123584
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn