Kính chuùc quyù khaùch naêm môùi söùc khoûe, haïnh phuùc, an khang-thònh vöôïng !
  Trang chủ Giới thiệu Liên hệ    
QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ TỈNH
Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Quỹ nhà đất
Quỹ đất phân lô

QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ
HUYỆN , THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
UBND TP Huế
UBND huyện Phú Lộc
UBND tx Hương Thủy

Tải Văn Bản - Biểu Mẫu
Quy chế đấu giá tài sản
Mẫu đăng ký đấu giá

 
 
 
 
 
Liên Kết Website
Sở Tài nguyên môi trường
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Sàn giao dịch bất động sản Nghệ An
Tập đoàn Cường Hưng
Sàn giao dịch địa ốc Đà Nẵng Online
Thiên Kim Real
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản PVNC
Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Hà Nội - Handico
Sàn giao dịch bất động sản Nghệ An
Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Hà Nội - Handico


Tin Tức - Sự Kiện

Bất Động Sản Mới Nhất
Khu TĐC Hương Sơ giai đoạn 3
Mã BĐS: 000070
Địa điểm: Phường An Hòa
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 2.528,90 (m2)
Số lượng lô: 15
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thế sau
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Khu quy hoạch Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.
 
Khu Đô thị mới Mỹ Thượng
Mã BĐS: 000064
Địa điểm: Xã Phú Mỹ và xã Phú Thượng
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 5.685,00 (m2)
Số lượng lô: 43
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thế sau
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Khu quy hoạch Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.
 
Khu TĐC Hương Sơ giai đoạn 3, thành phố Huế
Mã BĐS: 000067
Địa điểm: Phường An Hòa
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.120,00 (m2)
Số lượng lô: 7
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thế sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thế sau
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế, Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797.
 
Khu Định cư Bàu vá giai đoạn 1
Mã BĐS: 000071
Địa điểm: Phường Thủy Xuân
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.192,40 (m2)
Số lượng lô: 6
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 0543.938344
 
Khu TĐC Lịch Đợi giai đoạn 2
Mã BĐS: 000069
Địa điểm: Phường Phường Đúc
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 3.749,70 (m2)
Số lượng lô: 16
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thế sau

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thế sau
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu TĐC Xóm Hành mở rộng (2 lô) và số 237 Tăng Bạt Hổ (lô L02)
Mã BĐS: 000058
Địa điểm: Phường An Tây và phường Phú Thuận, thành phố Huế
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 712,00 (m2)
Số lượng lô: 3
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thế sau

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thế sau
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu nhà đất số 121 đường Nguyễn Sinh Cung - TP Huế
Mã BĐS: 000062
Địa điểm: Số 121 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 2.189,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ  

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu nhà đất Số 28 Lê Qúy Đôn, phường Phú Hội, thành Phố Huế
Mã BĐS: 000078
Địa điểm: 28 Lê Qúy Đôn, phường Phú Hội
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Diện tích: 2.064,50 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu đất tại KQH Nam Vỹ Dạ (Dự án Khách sạn Âu cơ cũ)
Mã BĐS: 000002
Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Thương mại-Dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 25.293,30 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt: 5.100.000 (đ/m2)
Mức giá tối thiểu được phê duyệt: 128.995.830.000 (đ)
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu-Huế, Điện thoại: 0543842542
 
Khu đất tại thôn Thượng I, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
Mã BĐS: 000003
Địa điểm: Thôn Thượng 1, P.Thủy Xuân, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu nhà rường, nghề truyền thống và ẩm thực Huế
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 4.251,20 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

2.500.000 (đ/m2)

Mức giá tối thiểu được phê duyệt:

10.628.000.000 (đ)

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu, Huế - Điện thoại: 3832542
 
Khu TĐC Thủy Vân, thị xã Hương Thủy
Mã BĐS: 000063
Địa điểm: Xã Thủy Vân
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 19.977,30 (m2)
Số lượng lô: 70
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đang trình phê duyệt Phương án bán đấu giá.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu nhà đất số 41 đường Hoàng Diệu - TP Huế
Mã BĐS: 000018
Địa điểm: Số 41 Hòang Diệu, TP Huế
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 260,90 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 0543.898926
 
Khu tái định cư Thủy Vân GĐ 2 năm 2013 đợt (2)
Mã BĐS: 000066
Địa điểm: Xã Thủy Vân
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 2.436,00 (m2)
Số lượng lô: 16
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đang trình phê duyệt Phương án bán đấu giá.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 0543.898926
 
Khu tái định cư Thủy Vân giai đoạn 2 năm 2014
Mã BĐS: 000080
Địa điểm: Xã Thủy Vân
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 4.981,41 (m2)
Số lượng lô: 25
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Đang trình phê duyệt giá

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau

Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 0543.898926
 
Khu nhà đất Số 49 Đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế
Mã BĐS: 000079
Địa điểm: 49 Đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất cở sở sản xuất, kinh doanh.
Diện tích: 885,80 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

 Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm và điều trị bệnh động vật (cũ)
Mã BĐS: 000081
Địa điểm: Phường An Hòa
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.200,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926
 
Khu nhà đất số 05 đường Nguyễn Thái Học (Hạt Kiểm lâm tp Huế cũ)
Mã BĐS: 000025
Địa điểm: Số 05 Nguyễn Thái Học, Thành phố Huế
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng 50 năm hoặc đất ở kết hợp thương mại - dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.207,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:
Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ
Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu đất có ký hiệu A2 thuộc khu Du lịch - Thương mại Hùng Vương, thành phố Huế
Mã BĐS: 000001
Địa điểm: Giáp đường Bà Triệu-Tôn Đức Thắng
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 6.126,80 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt: 27.000.000 (đ/m2)
Mức giá tối thiểu được phê duyệt: 165.423.600.000 (đ)
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất - 24 Lê Lợi, Huế
 
Khu A, Khu C - Khu đất trục đường Lê Lợi, thành phố Huế (Đối diện Khách sạn Century)
Mã BĐS: 00072
Địa điểm: Từ số 44 đến số 54, số 1/42 đến 9/42 và số 42, số 2/42 đường Lê Lợi, thành phố Huế (đối diện Khách sạn Century - Huế).
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Dịch vụ thương mại kết hợp đất ở.
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.138,66 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu B - Khu đất trục đường Lê Lợi, thành phố Huế ( Đối diện Khách sạn Hương Giang)
Mã BĐS: 000073
Địa điểm: Từ số 106 đến số 114 đường Lê Lợi
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Dịch vụ thương mại kết hợp đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 599,65 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 0543.898926
 

Ngày 30 tháng 01 năm 2015


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại địa chỉ số 14 Bửu Đình, phường Kim Long, thành phố Huế
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại địa chỉ 5/4 đường Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Chuyển nhượng QSD đất lô đất có ký hiệu N11-8 tại khu tái định cư Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
Chuyển nhượng quyền SDĐ lô đất có ký hiệu J42 thuộc khu đô thị mới Đông Nam Thủy An
chuyển nhượng quyền SDĐ lô đất có ký hiệu H47 thuộc khu đô thị mới Đông Nam Thủy An
Chuyển nhượng quyền SDĐ lô đất B.32 đường Đào Trinh Nhất, KQH Vỹ Dạ, thành phố Huế (Đối diện khách sạn Hoàng Tuấn)

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
1
Hôm nay
1
Tổng lượt truy cập
109410
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn