This is alternative content.

  Trang chủ Giới thiệu Liên hệ  

Tin Tức - Sự Kiện

Bất Động Sản Mới Nhất
Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Mã BĐS: 000144 (Đã hết hạn nộp hồ sơ 3 ngày)
Địa điểm:
Loại BĐS: Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: : Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Khu tổ hợp khách sạn - dịch vụ thương mại)
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 2.042,20(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 08/7/2020;

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 30 ngày 11/7/2020
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797.
 
Khu nhà đất số 35-37 Nguyễn Huệ và số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
Mã BĐS: 000119 (Còn hạn 2 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Số 35-37 Nguyễn Huệ và số 02 Nguyễn Trường Tộ
Loại BĐS: Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Khu tổ hợp khách sạn - dịch vụ thương mại)
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 5.304,30(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 13/7/2020;

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 30 ngày 16/7/2020.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2)
Mã BĐS: 000138 (Còn hạn 1 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: Từ 277,81 -290,79 m2/lô
Số lượng lô: 6
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 14/7/2020;

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 17/7/2020;
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Công ty Hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế
 
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3)
Mã BĐS: 000151 (Còn hạn 1 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: Từ 257- 272,85 m2/lô
Số lượng lô: 9
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra Thông báo đến 17h ngày 14/7/2020.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 17/7/2020;
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995
 
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3).
Mã BĐS: 000141 (Còn hạn 1 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Xã Thủy Thanh
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: Từ 201,34 - 230,79 m2/lô
Số lượng lô: 5
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra Thông báo đến 17 h ngày 14/7/2020 

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 17/7/2020;
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Công ty đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế
 
Khu đất có mặt nước tại thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.
Mã BĐS: 000155 (Còn hạn 2 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Số 243 Nguyễn Sinh Cung, thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng
Loại BĐS: Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư dự án Bến thuyền du lịch trên sông Hương);
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 1.000,00(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 15/7/2020

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 30 ngày 18/7/2020.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797.
 
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1)
Mã BĐS: 000153 (Còn hạn 8 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: Từ 280,29 - 285,06 m2/lô
Số lượng lô: 7
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/7/2020.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 ngày 24/7/2020
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995
 
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1, 2).
Mã BĐS: 000152 (Còn hạn 8 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Thủy Dương
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: Từ 239,5- 288,3 m2/lô
Số lượng lô: 3
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra Thông báo đến 17h00 ngày 21/7/2020.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 24/7/2020;
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995
 
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 3)
Mã BĐS: 000139 (Còn hạn 8 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Thủy Dương
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 234.0 m2/lô
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 21/7/2020.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 ngày 24/7/2020
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.
 
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 3).
Mã BĐS: 000140 (Còn hạn 8 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Thủy Dương
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 300,0 - 321.6 lô/m2
Số lượng lô: 10
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra Thông báo đến 17h00 ngày 21/7/2020.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 ngày 24/7/2020
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995
 
Khu đất đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế;
Mã BĐS: 000002 (Còn hạn 16 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ: 9.850,0 m2 và Đất ở đô thị: 12.038,8 m2 (trong đó Đất ở biệt thự: 2.963 m2, đất ở liên kế: 4.246,9 m2, đất cây xanh: 1.477 m2, đất giao thông nội bộ: 3.351,9 m2)
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 21.888,80(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra Thông báo đến trước 17h00 ngày 29/7/2020 tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế, Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ ngày 03/8/2020
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 
Khu đất số 44 Trần Thái Tông, thành phố Huế.
Mã BĐS: 000122 (Còn hạn 21 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Số 44 Trần Thái Tông
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 8.477,2 m2
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/8/2020

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 ngày 06/08/2020
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế
 
Khu đất có ký hiệu TMD 355 tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương
Mã BĐS: 000153 (Còn hạn 16 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Xuân Phú
Loại BĐS: Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 1.637,40(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra Thông báo đến trước 17h00 ngày 29/7/2020 tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

-  Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 ngày 03/8/2020
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
 
Khu nhà đất số 121 đường Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế
Mã BĐS: 000062
Địa điểm: Số 121 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 2.189,00(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926
 
Khu B - Khu đất trục đường Lê Lợi, thành phố Huế ( Đối diện Khách sạn Hương Giang)
Mã BĐS: 000073
Địa điểm: Từ số 106 đến số 114 đường Lê Lợi
Loại BĐS: Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp, dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam);
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 599,65(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/06/2020.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 30 ngày 25/06/2020.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797.
 
Khu nhà đất Số 49 - 51 Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế
Mã BĐS: 000079
Địa điểm: phường Phước Vĩnh
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại - Dịch vụ
Diện tích: 2148,3
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu nhà đất số 22-24 đường Lê Lợi, thành phố Huế;
Mã BĐS: 000145
Địa điểm: phường Vĩnh Ninh
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất dịch vụ du lịch cao cấp - Đầu tư Khách sạn cao cấp 5 sao
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 4.839,00(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 0234.3898926./.
 
Khu nhà đất số 26-30A đường Lê Lợi, thành phố Huế
Mã BĐS: 000146
Địa điểm: phường Vĩnh Ninh
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất dịch vụ du lịch cao cấp - Đầu tư Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn cao cấp 5 sao
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 5.938,60(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 0234.3898926./.
 
Khu đất phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh thừa Thiên Huế
Mã BĐS: 000148
Địa điểm:
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất giao thông.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 13.154,20(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông in ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 0234.3898926./.
 
Khu đất số 05 Lê Lợi (sau khách sạn Kinh Thành), đường Lê Lợi, thành phố Huế
Mã BĐS: 000149
Địa điểm: phường Vĩnh Ninh
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 8.334,00(m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 0234.3898926./.
 

Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
1
Hôm nay
22
Tổng lượt truy cập
124430
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.898926; 0234.898927
Fax: 0234.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn