Trang chủ Giới thiệu Liên hệ    
 

Tin Tức - Sự Kiện

Bất Động Sản Mới Nhất
Khu TĐC Hương Sơ giai đoạn 3
Mã BĐS: 000070 (Còn hạn 1 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường An Hòa
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 4.667,00 (m2)
Số lượng lô: 38
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ 00 ngày 22/7/2014 đến 10 giờ 00 ngày 25/7/2014.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15 giờ 00 ngày 28/7/2014.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế, Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797.
 
Khu K - Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An
Mã BĐS: 000043 (Còn hạn 1 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 206,00 (m2)
Số lượng lô: 2
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ 00 ngày 22/7/2014 đến 10 giờ 00 ngày 25/7/2014.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15 giờ 00 ngày 28/7/2014.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Khu quy hoạch Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.
 
Khu TĐC Thủy Thanh GĐ 2 năm 2013 (đợt 1)
Mã BĐS: 000061 (Còn hạn 1 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Xã Thủy Thanh
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở,
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 300,00 (m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ 00 ngày 22/7/2014 đến 10 giờ 00 ngày 25/7/2014.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15 giờ 00 ngày 28/7/2014.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế, Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797.
 
Khu Đô thị mới Mỹ Thượng
Mã BĐS: 000064 (Còn hạn 4 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Xã Phú Mỹ và xã Phú Thượng
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 6.945,00 (m2)
Số lượng lô: 55
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ 00 ngày 23/7/2014 đến 10 giờ 00 ngày 28/7/2014.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15 giờ 00 ngày 29/7/2014.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Khu quy hoạch Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.
 
Khu TĐC Hương Sơ giai đoạn 3, thành phố Huế
Mã BĐS: 000067 (Còn hạn 4 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường An Hòa
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 2.720,00 (m2)
Số lượng lô: 17
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ 00 ngày 23/7/2014 đến 10 giờ 00 ngày 28/7/2014.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15 giờ 00 ngày 29/7/2014.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế, Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797.
 
Khu TĐC Xóm Hành mở rộng (2 lô) và số 237 Tăng Bạt Hổ (lô L02)
Mã BĐS: 000058 (Còn hạn 5 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường An Tây và phường Phú Thuận, thành phố Huế
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 712,00 (m2)
Số lượng lô: 3
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ 00 ngày 24/7/2014 đến 10 giờ 00 ngày 29/7/2014.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 30/7/2014.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu TĐC Lịch Đợi giai đoạn 2
Mã BĐS: 000069 (Còn hạn 5 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Phường Đúc
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 3.749,70 (m2)
Số lượng lô: 16
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ 00 ngày 24/7/2014 đến 10 giờ 00 ngày 29/7/2014.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 9 giờ 00 ngày 30/7/2014.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu nhà đất số 05 đường Nguyễn Thái Học (Hạt Kiểm lâm tp Huế cũ)
Mã BĐS: 000025 (Còn hạn 7 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Số 05 Nguyễn Thái Học, Thành phố Huế
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng 50 năm hoặc đất ở kết hợp thương mại - dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.207,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:
Từ 8 giờ 00 ngày 25/7/2014 đến 10 giờ 00 ngày 31/7/2014.
Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 01/8/2014.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu nhà đất 56 Nguyễn Huệ
Mã BĐS: 000007 (Còn hạn 12 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Số 56, đường Nguyễn Huệ
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng 50 năm hoặc đất ở kết hợp dịch vụ có thời hạn sử dụng lâu dài.
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 445,60 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ 00 ngày 31/7/2014 đến 10 giờ 00 ngày 05/8/2014.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 06/8/2014.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu Định cư Bàu vá giai đoạn 1
Mã BĐS: 000071 (Còn hạn 28 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Thủy Xuân
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 5.921,90 (m2)
Số lượng lô: 50
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ 00 ngày 18/8/2014 đến 10 giờ 00 ngày 21/8/2014.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 22/8/2014
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 0543.938344
 
Khu TĐC Thủy Vân, thị xã Hương Thủy
Mã BĐS: 000063
Địa điểm: Xã Thủy Vân
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 19.977,30 (m2)
Số lượng lô: 70
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đang trình phê duyệt Phương án bán đấu giá.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu tái định cư Thủy Vân GĐ 2 năm 2013 đợt (2)
Mã BĐS: 000066
Địa điểm: Xã Thủy Vân
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 2.436,00 (m2)
Số lượng lô: 16
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đang trình phê duyệt Phương án bán đấu giá.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 0543.898926
 
Khu nhà đất số 121 đường Nguyễn Sinh Cung - TP Huế
Mã BĐS: 000062
Địa điểm: Số 121 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 2.189,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu nhà đất số 41 đường Hoàng Diệu - TP Huế
Mã BĐS: 000018
Địa điểm: Số 41 Hòang Diệu, TP Huế
Loại BĐS: Quỹ nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 261,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt: Đang trình phê duyệt
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 0543.898926

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
 
Khu đất tại thôn Thượng I, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
Mã BĐS: 000003
Địa điểm: Thôn Thượng 1, P.Thủy Xuân, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu nhà rường, nghề truyền thống và ẩm thực Huế
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 4.251,20 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

2.500.000 (đ/m2)

Mức giá tối thiểu được phê duyệt:

10.628.000.000 (đ)

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu, Huế - Điện thoại: 3832542
 
Khu đất tại KQH Nam Vỹ Dạ (Dự án Khách sạn Âu cơ cũ)
Mã BĐS: 000002
Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Thương mại-Dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 25.293,30 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt: 5.100.000 (đ/m2)
Mức giá tối thiểu được phê duyệt: 128.995.830.000 (đ)
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu-Huế, Điện thoại: 0543842542
 
Khu đất có ký hiệu A2 thuộc khu Du lịch - Thương mại Hùng Vương, thành phố Huế
Mã BĐS: 000001
Địa điểm: Giáp đường Bà Triệu-Tôn Đức Thắng
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 6.126,80 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt: 27.000.000 (đ/m2)
Mức giá tối thiểu được phê duyệt: 165.423.600.000 (đ)
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất - 24 Lê Lợi, Huế
 
Khu đất tại phường An Tây, thành phố Huế (Khu Du lịch Đồng Quê cũ)
Mã BĐS: 000056
Địa điểm: Đường Thiên Thai
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng khu du lịch, dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 66.470,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Đang trình phê duyệt

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu tái định cư Thủy Thanh GĐ 2 năm 2013 (đợt 2).
Mã BĐS: 000065
Địa điểm: Xã Thủy Thanh
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 4.615,71 (m2)
Số lượng lô: 26
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công,

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công,
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 0543.938344
 
Khu TĐC Thủy Dương giai đoạn 2
Mã BĐS: 000059
Địa điểm: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
Loại BĐS: Quỹ đất phân lô
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 0,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem ở phần thông tin chi tiết.

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công,

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công,
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 

Ngày 24 tháng 07 năm 2014


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại địa chỉ 28/1 Mạc Đình Chi, phường Phú Cát, thành phố Huế
Chuyển nhượng QSD đất khu đất tại số 21 đường Long Thọ, phường Thủy Biều
Chuyển nhượng QSD đất khu đất tại 46 đường Phú Mộng, phường Kim Long

Tin tức mới

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
10
Hôm nay
60
Tổng lượt truy cập
90219
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn