This is alternative content.

  Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ  

Tin Tức - Sự Kiện

Bất Động Sản Mới Nhất
Khu dân cư dọc đường Quốc lộ 1A - Tự Đức (Khu C)
Mã BĐS: 000086 (Còn hạn 4 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Dọc đường Quốc lộ 1A - Tự Đức (Khu C)
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.292,50 (m2)
Số lượng lô: 3
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ ngày 29/5/2016 đến 10 giờ 00 ngày 03/6/2016

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 06/6/2016.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797./.
 
Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3
Mã BĐS: 000087 (Còn hạn 4 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường An Hòa
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 960,00 (m2)
Số lượng lô: 6
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ ngày 29/5/2016 đến 10 giờ 00 ngày 03/6/2016

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 06/6/2016.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.
 
Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2
Mã BĐS: 000088 (Còn hạn 10 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: phường Thủy Xuân
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 0,00 (m2)
Số lượng lô: 10
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết.

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ ngày 06/6/2016 đến 10 giờ 00 ngày 09/6/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 10/6/2016.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 0543.938344.
 
Khu Định cư Bàu vá giai đoạn 1
Mã BĐS: 000071 (Còn hạn 10 ngày để nộp hồ sơ)
Địa điểm: Phường Thủy Xuân
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 459,00 (m2)
Số lượng lô: 2
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ 8 giờ ngày 06/6/2016 đến 10 giờ 00 ngày 09/6/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 06/6/2016.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 0543.938344
 
Khu TĐC Xóm Hành mở rộng
Mã BĐS: 000058
Địa điểm: Phường An Tây, thành phố Huế
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 280,00 (m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Số 237 Tăng Bạt Hổ
Mã BĐS: 000083
Địa điểm: Số 237 Tăng Bạt Hổ, thành phố Huế
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 152,00 (m2)
Số lượng lô: 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu.
 
Khu nhà đất Số 49 Đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế
Mã BĐS: 000079
Địa điểm: Số 49 Đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đang đề nghị điều chỉnh
Diện tích: 885,80 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

 Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu nhà đất số 23 đường Trần Cao Vân (Tỉnh Hội Chữ Thập Đỏ cũ)
Mã BĐS: 000021
Địa điểm: Số 23 Trần Cao Vân, TP Huế
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng các công trình dịch vụ, căn hộ cao cấp
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 790,90 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem ở phần thông tin chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu nhà đất số 121 đường Nguyễn Sinh Cung - TP Huế
Mã BĐS: 000062
Địa điểm: Số 121 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 2.189,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu đất tại KQH Nam Vỹ Dạ (Dự án Khách sạn Âu cơ cũ)
Mã BĐS: 000002
Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Thương mại-Dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 24.099,70 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt: 5.100.000 (đ/m2)
Mức giá tối thiểu được phê duyệt: 122.908.470.000 (đ)
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu-Huế, Điện thoại: 0543842542
 
Khu đất tại thôn Thượng I, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
Mã BĐS: 000003
Địa điểm: Thôn Thượng 1, P.Thủy Xuân, TP Huế
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu nhà rường, nghề truyền thống và ẩm thực Huế
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 4.251,20 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

2.500.000 (đ/m2)

Mức giá tối thiểu được phê duyệt:

10.628.000.000 (đ)

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu, Huế - Điện thoại: 3832542
 
Khu nhà đất số 41 đường Hoàng Diệu - TP Huế
Mã BĐS: 000018
Địa điểm: Số 41 Hòang Diệu, TP Huế
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 260,90 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 0543.898926
 
Khu B - Khu đất trục đường Lê Lợi, thành phố Huế ( Đối diện Khách sạn Hương Giang)
Mã BĐS: 000073
Địa điểm: Từ số 106 đến số 114 đường Lê Lợi
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Dịch vụ thương mại kết hợp đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 599,65 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 0543.898926
 
Khu A, Khu C - Khu đất trục đường Lê Lợi, thành phố Huế (Đối diện Khách sạn Century)
Mã BĐS: 00072
Địa điểm: Từ số 44 đến số 54, số 1/42 đến 9/42 và số 42, số 2/42 đường Lê Lợi, thành phố Huế (đối diện Khách sạn Century - Huế).
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất Dịch vụ thương mại kết hợp đất ở.
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.138,66 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu nhà đất số 05 đường Nguyễn Thái Học (Hạt Kiểm lâm tp Huế cũ)
Mã BĐS: 000025
Địa điểm: Số 05 Nguyễn Thái Học, Thành phố Huế
Loại BĐS: Các Khu nhà đất
Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng các công trình dịch vụ, căn hộ cao cấp
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 1.207,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu đất tại phường An Tây, thành phố Huế (Khu Du lịch Đồng Quê cũ)
Mã BĐS: 000056
Địa điểm: Đường Thiên Thai
Loại BĐS: Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng khu du lịch, dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 66.470,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Đang trình phê duyệt

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.
 
Khu TĐC Lịch Đợi giai đoạn 2
Mã BĐS: 000069
Địa điểm: Phường Phường Đúc
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 3.749,70 (m2)
Số lượng lô: 16
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công
Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542
 
Khu Đô thị mới Mỹ Thượng (đợt 2)
Mã BĐS: 000085
Địa điểm: Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 3.245,10 (m2)
Số lượng lô: 31
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết.

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 0543.938344
 
Khu đất TMDV-02 tại Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An
Mã BĐS: 000091
Địa điểm: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
Loại BĐS: Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (Ưu tiên dự án đầu tư xây dựng Trung tâm trưng bày và dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành xe ô tô thương hiệu lớn, chưa có trên địa bàn tỉnh)
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích: 4.304,80 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797./.
 
Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3 - đợt 3
Mã BĐS: 000092
Địa điểm: Phường An Hòa
Loại BĐS: Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Mục đích sử dụng đất: Đất ở
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Diện tích: 3.256,00 (m2)
Số lượng lô: 20
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt:

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Đã đấu giá thành công.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Đã đấu giá thành công.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797./.
 

Ngày 30 tháng 05 năm 2016


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại số 110 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, thành phố Huế.
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại Lô N6_10 Khu tái định cư Thủy Thanh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất có ký hiệu A 28_1 tại Khu 8 thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy
Chuyển nhượng Khu đất tại Lô 109, Quy hoạch khu dân cư Kim Long giai đoạn 4, phường Kim Long, thành phố Huế

Tin tức mới

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
1
Hôm nay
20
Tổng lượt truy cập
120315
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn