F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 24/11/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 31 lô đất tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương;

2. Địa điểm: Phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 31 lô đất có diện tích 4.579,5 m2 (Chi tiết từng lô theo 03 tờ Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 25/11/2020 kèm theo);

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô;

- Đối với 17 lô đất (07 lô ký hiệu từ 552 đến 558, tờ bản đồ địa chính số 9 phường Thủy Vân; 10 lô ký hiệu từ 619 đến 628, tờ bản đồ địa chính số 10 phường Thủy Vân): Hạ tầng kỹ thuật như  hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường giao thông đã được đầu tư đầy đủ theo Dự án đầu tư;

- Đối với 14 lô đất (08 lô ký hiệu từ 152 đến 159, tờ bản đồ địa chính số 18 phường Thủy Vân; 06 lô ký hiệu từ 300 đến 305, tờ bản đồ địa chính số 25 phường Thủy Vân): Hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường giao thông đã được đầu tư đầy đủ theo Dự án đầu tư, riêng hệ thống vỉa hè chưa hoàn thiện, đang tiếp tục đầu tư theo tiến độ của Dự án.

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 và Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương; cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu về kiến trúc quy hoạch (đối với đất ở liên kế vườn - LKV):

+ Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

+ Chiều cao công trình: 2-3 tầng;

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,0 lần;

+ Chỉ giới xây dựng (đối với 31 lô đất bán đấu giá): Lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ.

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao cho người trúng đấu giá khi Hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

9. Mức giá khởi điểm từ 2.542.400.000 - 5.148.000.000 đồng/lô

(Chi tiết cụ thể có file đính kèm)    

                                               

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.182
Truy cập hiện tại 121