F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 25/11/2021

 

   Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 02 người

2. Vị trí tuyển dụng:

+ Công nghệ thông tin: 01 người

Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin hoặc Luật, Quản lý đất đai, Kỹ sư đo đạc bản đồ và có văn bằng hai là Công nghệ thông tin từ Trung cấp trở lên;

+ Quản lý khai thác quỹ đất: 01 người

Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính kế toán, Kinh tế, Kinh tế xây dựng và Quản lý Dự án, Quản lý đất đai, Xây dựng; 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Yêu cầu về trình độ: Đạt trình độ theo vị trí tuyển dụng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

Trường hợp đã được tuyển dụng nhưng sau đó phát hiện vi phạm các điều quy định trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

5. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển:

- Thời gian thu nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày 26/11/2021(trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) .

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, điện thoại: 0234. 3898925.

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính. 

6. Hình thức, thời gian và địa điểm tuyển dụng viên chức:

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

- Thời gian và địa điểm: Sẽ có Thông báo cụ thể cho ứng viên

7. Quy định về Hồ sơ dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ và có kết luận đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành, giấy chứng nhận có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

- Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên hệ và 2 ảnh 3x 4.

- Số lượng hồ sơ nộp: 02 bộ.

(Hồ sơ của người không trúng tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ không trả lại).

Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Phát triển quỹ đất số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử: http://stnmt.thuathienhue.gov.vn;http://batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thông báo để các ứng viên được biết./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.014
Truy cập hiện tại 104