F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 25/11/2021

   Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Khu Tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế như sau:

1. Tên Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn thực hiện đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế;

Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Lý do lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 700/TB-PTQĐ ngày 17/11/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Khu Tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế; đồng thời có mức thù lao dịch vụ đấu giá đề nghị thấp nhất trong 02 đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất nói trên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Khu Tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện các thủ tục đấu giá tiếp theo./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.216
Truy cập hiện tại 125