Tìm kiếm tin tức
Thông báo tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.
Ngày cập nhật 29/11/2021

   Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất thông qua đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Khu Tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU NHÀ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

2. Địa chỉ khu nhà đất: Số 20 đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

3. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa ký hiệu 64, tờ bản đồ địa chính số 30, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

4. Diện tích khu đất đấu giá: 2.042,2 m2.

5. Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Gồm 01 khu nhà làm việc 03 tầng, 02 nhà để xe, 01 nhà vệ sinh, 01 bể nước và 01 trạm biến áp với tổng diện tích xây dựng 925,9 m2, tổng diện tích sàn là 2.316,5 m2.

(Theo Bản vẽ hiện trạng nhà đất tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 07/8/2019 kèm theo).

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.

- Chức năng sử dụng đất: Đất dịch vụ - du lịch;

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

- Tầng cao công trình: Từ 5-7 tầng (công trình nên bố trí thấp dần về phía sông An Cựu); xây dựng 1 - 2 tầng hầm để đảm bảo diện tích bãi đỗ xe;

- Chỉ giới đường đỏ: Đường Nguyễn Huệ: 26,0 m (6,0m + 14,0m + 6,0m);

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6m m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Huệ;

+ Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp giáp các khu đất lân cận;

(Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ, bố trí lối lên xuống tầng hầm lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ).

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Khu Tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê).

8. Mục tiêu kêu gọi đầu tư:

- Xây dựng công trình, tổ hợp khách sạn kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê đạt chuẩn từ 3-4 sao và các dịch vụ bổ trợ góp phần phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Góp phần tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, quảng bá các giá trị du lịch của địa phương nhằm tăng khả năng thu hút khách du lịch.

9. Quy mô Dự án kêu gọi đầu tư:

- Xây dựng khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp; ngôn ngữ kiến trúc sáng tạo về chất liệu và hình khối công trình, đảm bảo hài hòa với trục cảnh quan và các công trình lân cận. Quy mô công trình đảm bảo tối thiểu như sau:

- Tầng hầm: Khuyến khích xây dựng 1- 2 tầng hầm để đảm bảo diện tích bãi đỗ xe.

- Xây dựng khối công trình chính gồm khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ khoảng 7 tầng, khoảng 100 phòng lưu trú.

- Khách sạn đảm bảo đạt tiêu chuẩn 3-4 sao, có phòng hội nghị và các dịch vụ du lịch, hệ thống nhà hàng phục vu đẳng cấp quốc tế.

- Công trình phải tạo được điểm nhấn, nét độc đáo và chú trọng kết hợp không gian xanh để tạo sự thoáng đãng.

- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định có liên quan.

10. Hình thức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá theo Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và theo Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá công khai, rộng rãi.

11. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh; sau khi hết thời hạn sử dụng đất thì Nhà đầu tư tự thanh lý tài sản trên đất và hoàn trả mặt bằng khu đất để bàn giao cho Nhà nước thông qua đơn vị được giao quản lý.

12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: Tối thiểu 124,5 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền mua tài sản trên đất và tiền thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư).

13. Thời gian hoàn thành và đưa Dự án vào hoạt động: Thực hiện theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu đất 20 Nguyễn Huệ, cụ thể: Thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng (tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất);

Thời gian bàn giao khu nhà đất trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá.

14. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư trúng đấu giá mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất 50 năm để thực hiện dự án phải tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Xây dựng, Môi trường và các quy định hiện hành.

- Về phòng cháy chữa cháy: Nhà đầu tư trúng đấu giá để thực hiện dự án phải thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Về bảo vệ môi trường: Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định 18/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Thời điểm thực hiện việc đăng ký bảo vệ môi trường trước thời điểm thẩm định thiết kế cơ sở.

- Đối với doanh nghiệp ngoài địa phương trúng đấu giá, khuyến khích thành lập doanh nghiệp tại địa phương để quản lý vận hành, khai thác và thực hiện các nghĩa vụ với địa phương sau khi dự án hoàn thành.

15. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà đầu tư trúng đấu giá mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất 50 năm nộp tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để thực hiện Dự án đầu tư không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

16. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sau khi có Quyết định trúng đấu giá, Nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

 II. GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Giá khởi điểm để đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế là 107.843.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:

- Giá khởi điểm đấu giá bán tài sản trên đất: 3.691.248.000 đồng;

- Giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 104.152.000.000 đồng;

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất, tài sản trên đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác; Nhà đầu tư trúng đấu giá khi nộp tiền thuê đất, tiền mua tài sản trên đất vào ngân sách nhà nước thì thực hiện đồng thời nộp lệ phí trước bạ về đất, tài sản trên đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Hình thức nộp tiền trúng đấu giá vào Ngân sách Nhà nước: Nộp tiền mua tài sản, tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê 50 năm;

3. Mức thu tiền đặt trước: 21.568.650.000 (Hai mươi mốt tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu đồng, sáu trăm năm mươi ngàn đồng); trong đó:

- Đối với tài sản trên đất: 738.250.000 đồng.

- Đối với đất: 20.830.400.000 đồng.

4. Bước giá:

- Bước giá đấu giá bán tài sản trên đất: 180.000.000, đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

- Bước giá đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 5.200.000.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Đối tượng được tham gia đấu giá (Nhà đầu tư):

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất và cam kết thực hiện Dự án đầu theo đúng mục đích sử dụng đất cho thuê, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư khác và các quy định của Luật Đất đai. 

Một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanhnghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất công khai, rộng rãi cho các Nhà đầu tư có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên (cả tiền mua tài sản và tiền thuê đất) cho đến khi không còn Nhà đầu tư nào yêu cầu đấu giá tiếp, Nhà đầu tư có tổng mức trả giá cao nhất là Nhà đầu tư trúng đấu giá.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải trả giá để mua tài sản trên đất và trả giá để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất riêng biệt, hai mức trả giá này được ghi vào hai mục khác nhau trên một phiếu đấu giá; Nhà đầu tư trúng đấu giá là Nhà đầu tư trả giá cao nhất cho tổng giá trị tài sản.

3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

3.1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá phát hành (đã thống nhất nội dung với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường); trong đó có nội dung chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2020, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư.

3.2. Có Báo cáo Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này; phương án và ngôn ngữ kiến trúc phải sáng tạo về chất liệu và hình khối công trình, đảm bảo hài hòa với trục cảnh quan và các công trình lân cận Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, môi trường và các vấn đề liên quan khác theo quy định).

3.3. Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng (tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ thời điểm bàn giao khu nhà đất trúng đấu giá) thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó.

3.4. Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 124,5 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền mua tài sản và tiền thuê đất) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là tối thiểu 24,9 tỷ đồng thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập (dưới 01 năm và chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo.

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng để chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định (trong đó có Dự án đăng ký đấu giá này);

- Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

3.5. Có năng lực, kinh nghiệm đầu tư:

- Nhà đầu tư có hồ sơ chứng minh đã đầu tư hoàn thành hoặc đang triển khai đầu tư đúng tiến độ tối thiểu 01 Dự án khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ có quy mô tương đương khoảng 100 phòng, tổng mức đầu tư khoảng 124,5 tỷ đồng.

- Trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương có hồ sơ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên hoặc nhóm thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã đầu tư hoàn thành hoặc đang triển khai đầu tư đúng tiến độ tối thiểu 01 Dự án khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ có quy mô tương đương khoảng 100 phòng, tổng mức đầu tư khoảng 124,5 tỷ đồng, đồng thời có sở hữu phần vốn góp chiếm tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án.

3.6. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp Nhà đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai đối với các dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

3.7. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 Đơn đăng ký trở lên của các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 5 mục III của Phương án này.

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá lần 1 mà không có Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá không thành thì tiếp tục thông báo tổ chức đấu giá lần 2.

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá lần 2 trở đi mà chỉ có 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 5 Mục III của Phương án này hoặc chỉ có một chỉ có 01 Nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư duy nhất thuộc một trong các trường hợp nói trên (Quá trình thực hiện việc cho thuê đất đối với trường hợp này cũng phải căn cứ theo các quy định trong Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt) hoặc tiếp tục thông báo tổ chức đấu giá theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Các trường hợp khác liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá Khu nhà đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2021;

  - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 30 tháng 12 năm 2021

  - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian tổ chức đấu giá:  08 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2021

 - Địa điểm tổ chức đấu giá:  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

VI.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường  số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926;

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.042
Truy cập hiện tại 106