F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 01/12/2021

    Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương như sau:

1. Tên Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn thực hiện đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị;

Địa chỉ: Tầng 7, số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Lý do lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 714/TB-PTQĐ ngày 24/11/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương; đồng thời có mức thù lao dịch vụ đấu giá đề nghị thấp nhất trong 02 đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất nói trên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương để Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị được biết và thực hiện các thủ tục đấu giá tiếp theo./.

                                                                                                                                                       

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.108
Truy cập hiện tại 113