F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê Khối nhà Văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế
Ngày cập nhật 08/12/2021

   Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê Khối nhà Văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế như sau:

1. Tên Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn thực hiện đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi giá trị.

Địa chỉ: Tầng 7, số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Lý do lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo 730/TB-PTQĐ ngày 01/12/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá cho thuê Khối nhà Văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế; đồng thời có mức thù lao dịch vụ đấu giá đề nghị thấp nhất trong 02 đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá cho thuê tài sản nói trên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê Khối nhà Văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế để Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi giá trị được biết và thực hiện các thủ tục đấu giá tiếp theo./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.178
Truy cập hiện tại 122