F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Hủy kết quả trúng đấu giá thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế
Ngày cập nhật 13/12/2021

   Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 73/QĐ-PTQĐ ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc Hủy kết quả trúng đấu giá thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ sở nhà đất công nhận trúng đấu giá cho thuê:

- Tổng diện tích đất sử dụng theo hiện trạng: 153,5 m²

- Diện tích xây dựng: 129,2 m2. Tổng diện tích sàn (tầng 1 + tầng 2): 262 m2

- Địa điểm: Số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế

- Mức giá trúng đấu 131.155.000 đồng/năm (Một trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng), tổng số tiền đặt trước đã nộp: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

2. Thông tin người trúng đấu giá thuê cơ sở nhà đất: Hộ kinh doanh Dương Hảo, địa điểm kinh doanh: 03 kiệt 28 Huyền Trân Công Chúa, phường Thuỷ Biều, thành phố Huế.

3. Lý do huỷ kết quả công nhận trúng đấu giá thuê cơ sở nhà đất: Hộ kinh doanh không nộp đủ tiền trúng đấu giá thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hoà, thành phố Huế theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 64/QĐ-PTQĐ ngày 16/11/2021 của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và khoản 1 Điều 20 Quy chế số 58/QC-DVĐG ngày 21/10/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi giá trị.

4. Xử lý tiền đặt trước: Số tiền đặt trước nộp khi tham gia đấu giá thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hoà, thành phố Huế là: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.045
Truy cập hiện tại 107