F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Khu nhà đất 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế
Ngày cập nhật 13/05/2021

    Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế như sau:

I. TÊN, VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ NHÀ ĐẤT:

 1. Tên cơ sở nhà đất cho thuê: Khu nhà đất 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế;

   - Tài sản trên đất: Gồm 02 hạng mục công trình chính là khu nhà làm việc với tổng diện tích xây dựng 284,7 m2, tổng diện tích sàn sử dụng 363,1 m2.

  - Sân vườn nội bộ: Diện tích 506,2 m2.

 2. Địa điểm: Số 23 Trần Cao Vân, phường Phú Nhuận, thành phố Huế;

 3. Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Làm trụ sở, văn phòng đại diện Công ty du lịch

 4. Thời gian cho thuê: 10 năm kể từ ngày ký Hợp đồng cho thuê tài sản;

 5. Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

 6. Hình thức cho thuê:

  - Thực hiện đấu giá công khai, rộng rãi theo quy định hiện hành.

  - Việc cho thuê tài sản phải được lập thành hợp đồng theo quy định của pháp luật.

  - Bên thuê tài sản phải có phương án khai thác, bảo trì cơ sở nhà, đất được thuê phù hợp với mục đích và công năng sử dụng của tài sản cho thuê. Công tác sửa chữa, cải tạo tài sản (nếu có) phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  - Trong quá trình sử dụng tài sản thuê, Bên thuê tài sản phải đảm bảo sử dụng đúng công năng, mục đích, an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; nộp các khoản thuế, phí, nghĩa vụ khác theo đúng quy định của Nhà nước và chịu hoàn toàn các chi phí bảo trì, sửa chữa, cải tạo liên quan đến cơ sở nhà, đất được thuê. Nghiêm cấm việc chuyển nhượng cho đơn vị khác thuê lại tài sản được thuê.

  - Trường hợp Bên thuê tài sản đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc sau khi hết thời hạn thuê thì Nhà nước thu hồi tài sản cho thuê mà không bồi hoàn chi phí Bên thuê tài sản đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất và số tiền thuê tài sản của thời gian còn lại (nếu có); đồng thời, tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất thuộc về sở hữu Nhà nước.

  - Trường hợp trong thời hạn thuê, cơ sở nhà, đất cho thuê phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì Nhà nước không bồi thường tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất đó. Bên cho thuê Thông báo cho Bên thuê biết trước 60 ngày, đồng thời Bên cho thuê hoàn lại tiền đã nộp đối với thời gian không còn sử dụng cơ sở nhà, đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ CHO THUÊ CƠ SỞ NHÀ ĐẤT SỐ 23 TRẦN CAO VÂN:

 1. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 300.000.000,0 đồng/năm (Theo Quyết định số 61/QĐ-PTQĐ ngày 20/12/2019 của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế);

  - Giá khởi điểm đấu giá cho thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các thuế khác (nếu có); người trúng đấu giá khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định;

  - Giá cho thuê là giá trúng đấu giá;

  - Giá cho thuê tài sản được ổn định trong 05 năm. Hết thời gian ổn định, giá cho thuê tài sản được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh điều chỉnh lại cho 05 năm thuê tiếp theo phù hợp với giá cho thuê trên thị trường tại khu vực lân cận (có thẩm định giá của đơn vị tư vấn thẩm định giá) nhưng không được thấp hơn giá cho thuê đang áp dụng;

 2. Mức thu tiền đặt trước: 45.000.000,0 đồng (Tương đương 15% tổng giá trị cơ sở nhà đất tính theo mức giá khởi điểm cho thuê).

 3. Bước giá: 15.000.000,0 đồng (Tương đương 5% tổng giá trị cơ sở nhà đất tính theo mức giá khởi điểm cho thuê), tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi;

 4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ CƠ SỞ NHÀ ĐẤT SỐ 23 TRẦN CAO VÂN:

 1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

  Tổ chức kinh tế có nhu cầu thuê cơ sở nhà đất để làm trụ sở, văn phòng đại diện Công ty du lịch, trong đó ưu tiên cho các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực lữ hành và hàng không;

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

  Đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất công khai, rộng rãi cho các tổ chức có nhu cầu bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, tổ chức có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá;

3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

 Các đối tượng quy định tại Khoản 3 Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá  khi có đủ các điều kiện sau:

  - Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành (Nội dung Đơn phải có ý kiến thống nhất của Trung tâm Phát triển quỹ đất), trong đó có nội dung cam kết sử dụng cơ sở nhà đất đúng mục đích cho thuê và đúng các quy định tại Mục I của Thông báo;

  - Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết ghi trong mẫu Đơn phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

  - Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) đơn đăng ký đấu giá trở lên;

  - Trường hợp sau khi thông báo đấu giá lần thứ 2 trở đi mà chỉ có 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá thì trên cơ sở báo cáo của Tổ chức đấu giá tài sản, Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định cho thuê cơ sở nhà đất số 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế đối với người đã đăng ký tham gia đấu giá.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 24/11/2020

  - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 24/11/2020 đến 17 giờ 00 ngày 26/11/2020

  - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước:  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

 V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 30 ngày ngày 27/11/2020

  - Địa điểm tổ chức đấu giá:  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

 VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

 VII.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế: Điện thoại: 02343.3501567.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.148
Truy cập hiện tại 117