Tìm kiếm tin tức
Khu đất thực hiện Dự án đầu tư Kho xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp gas tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang;
Ngày cập nhật 19/05/2021

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất thực hiện Dự án đầu tư Kho xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp gas tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang;

2. Địa điểm: Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tình Thừa Thiên Huế;

3. Vị trí khu đất: Khu đất tổ chức đấu giá gồm 04 thửa đất, cụ thể:

- Thửa đất có mặt nước số 128 thuộc đầm phá Tam Giang: 27.013,7 m2;

  + Phía Bắc, Đông, Tây tiếp giáp mặt nước Phá Tam Giang;

  + Phía Nam giáp đường bê tông hiện trạng;

- Thửa đất 129: 3.950,1 m2;

  + Phía Bắc tiếp giáp đường bê tông hiện trạng;

  + Phía Nam giáp Khu dân cư hiện trạng và giáp Thửa đất số 130;

  + Phía Đông giáp Cảng cá Thuận An;

  + Phía Tây giáp Khu dân cư hiện trạng.

- Thửa đất số 130: 16.901,6 m2; trong đó:

  + Diện tích trong chỉ giới quy hoạch:   1.858,8 m2;

  + Diện tích ngoài chỉ giới quy hoạch: 15.042,8 m2

  + Phía Bắc tiếp giáp Khu cảng cá Thuận An;

  + Phía Nam giáp cửa hàng xăng dầu;

  + Phía Đông giáp đường vào cảng cá Thuận An;

  + Phía Tây giáp khu dân cư.

- Thửa đất số 131: 7.501,5 m2; trong đó:

  + Diện tích trong chỉ giới quy hoạch:      38,8 m2;

  + Diện tích ngoài chỉ giới quy hoạch: 7.462,7 m2;

  + Phía Bắc tiếp giáp Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế;

  + Phía Nam giáp Xí nghiệp chế biến thủy sản;

  + Phía Đông giáp khu dân cư;

  + Phía Tây giáp đường vào cảng cá Thuận An.

Ranh giới các thửa đất nói trên được cắm mốc bằng cọc bê tông tại các vị trí đặc biệt của đường ranh giới thửa đất; riêng thửa đất có mặt nước được xác định bằng 07 tọa độ mốc ranh giới, chi tiết các tọa độ mốc theo Bản đồ địa chính Khu đất tổ chức đấu giá, tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 23/6/2020 kèm theo;

4. Diện tích khu đất: 55.366,9 m2; trong đó:

- Diện tích trong chỉ giới quy hoạch:   1.897,6 m2;

- Diện tích ngoài chỉ giới quy hoạch: 53.469,3 m2;

- Diện tích khu đất đấu giá: 53.469,3 m2 (Theo Bản đồ địa chính Khu đất tổ chức đấu giá, tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 23/6/2020);

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất có địa hình bằng phẳng, nguyên trước đây là kho xăng dầu, kho gas và tuyến đường ống dẫn xăng dầu, có 27.013,7 m2 đất mặt nước chuyên dùng, khu đất nằm sát Cảng cá Thuận An và Cảng Thuận An; hạ tầng kỹ thuật khu đất theo hạ tầng kỹ thuật hiện có tại khu vực; riêng tuyến đường quy hoạch phân giữa phần đất trên mặt đất và phần đất có mặt nước chưa được đầu tư xây dựng (hiện có tuyến đường bê tông hiện trạng);

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực Cảng Thuận An, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; việc đầu tư Dự án thực hiện theo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành về kho, cảng xăng dầu, gas và phải đảm bảo các hành lang an toàn theo đúng quy định.

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại dịch vụ (Đầu tư dự án Kho xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp gas);

8. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

9. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

10. Mục tiêu kêu gọi Dự án đầu tư: Xây dựng Kho xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp gas tại thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang để buôn bán, tiếp nhận, cung cấp xăng dầu và gas cho các tỉnh Bắc miền Trung, Lào và Đông Bắc Thái Lan.

11. Tiêu chí về quy mô, tính chất của Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất:

Xây dựng kho cảng xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp gas tại thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5307-2009 Kho dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và các quy định liên quan khác. Các phân khu chức năng chính của dự án đảm bảo như sau:

 - Khu vực cầu cảng nhập, xuất xăng dầu và gas: Quy mô cầu cảng tiếp nhận tàu 3000 DWT ra vào; nạo vét khu nước đáp ứng cỡ tàu đến 3.000 DWT đầy tải;

 - Khu vực đất và vũng nước xây dựng tuyến ống dẫn xăng dầu và gas: Xây dựng cầu dẫn để kết nối với sàn công nghệ, trên cầu dẫn chứa các đường ống công nghệ xăng dầu và gas kết nối với kho bãi trong bờ;

 - Khu vực xây dựng các hạng mục kho xăng dầu;

 - Khu vực xây dựng các hạng mục kho gas và trạm chiết nạp gas.

12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 130 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư);

13. Thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định: Tổng thời gian thực hiện Dự án không quá 30 tháng kể từ ngày nhận bàn giao khu đất trên thực địa (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan).

14. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh, Nhà đầu tư trúng đấu giá liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a) Thửa đất có mặt nước số 128 thuộc phá Tam Giang, diện tích: 27.013,7 m2:

 - Đơn giá thuê đất hàng năm: 25.740 đồng/m2/năm;

 - Mức giá khởi điểm:

   27.013,7 m2 x 25.740 đồng/m2/năm = 695.332.638 đồng/năm;

b) Thửa đất số 129, diện tích: 3.950,1 m2:

 - Đơn giá thuê đất hàng năm: 38.478 đồng/m2/năm;

 - Mức giá khởi điểm:

   3.950,1 m2 x 38.478 đồng/m2/năm = 151.991.948 đồng/năm;

c) Thửa đất số 130, diện tích: 16.901,6 m2; trong đó:

  + Diện tích trong chỉ giới quy hoạch:   1.858,8 m2;

  + Diện tích ngoài chỉ giới quy hoạch: 15.042,8 m2;

 - Đơn giá thuê đất hàng năm: 41.723 đồng/m2/năm;

 - Mức giá khởi điểm:

   15.042,8 m2 x 41.723 đồng/m2/năm = 627.630.745 đồng/năm;

d) Thửa đất số 131, diện tích: 7.501,5 m2; trong đó:

  + Diện tích trong chỉ giới quy hoạch:       38,8 m2;

  + Diện tích ngoài chỉ giới quy hoạch: 7.462,7 m2;

 - Đơn giá thuê đất hàng năm: 47.900 đồng/m2/năm;

 - Mức giá khởi điểm:

   7.462,7 m2 x 47.900 đồng/m2/năm = 357.463.330 đồng/năm;

e) Tổng mức giá khởi điểm đấu giá cho thuê khu đất:

  695.332.638 đồng/năm + 151.991.948 đồng/năm + 627.630.745 đồng/năm + 357.463.330 đồng/năm = 1.832.418.661 đồng/năm;

Làm tròn: 1.832.419.000 đồng/năm; (Một tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm mười chín ngàn đồng trên năm);

 Mức giá nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định;

2. Hình thức nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước: Nộp tiền thuê đất hàng năm, thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh.

3. Về ổn định đơn giá thuê đất: Đơn giá trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất được ổn định trong 10 năm đầu; hết thời gian ổn định thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định chung của Nhà nước.

4. Mức thu tiền đặt trước: 1.832.419.000,0 đồng (Một tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm mười chín ngàn đồng);

5. Bước giá: 90.000.000,0 đồng (Chín mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Đối tượng được tham gia đấu giá (Nhà đầu tư):

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất cho thuê, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư khác, đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch, theo thời gian và tổng mức đầu tư Dự án;

Một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các Nhà đầu tư có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn Nhà đầu tư nào yêu cầu đấu giá tiếp, Nhà đầu tư có mức giá trả cao nhất là Nhà đầu tư trúng đấu giá;

3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

3.1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn) và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phát hành; trong đó có nội dung chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá; cam kết sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất thuê, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật đầu tư 2014, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư;

3.2. Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh;

3.3. Có cam kết thực hiện ký quỹ sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư;

3.4. Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được duyệt không quá 30 tháng kể từ ngày bàn giao khu đất (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan) thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó;

3.5. Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện dự án ≥ 130 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là ≥ 26 tỷ đồng trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập tại địa phương (dưới 01 năm) để thực hiện dự án thì vốn thuộc sở hữu (áp dụng cho dự án thứ nhất) được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo;

Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án được chứng minh bằng tổng vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận của các thành viên trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đạt thì nhà đầu tư liên danh được đánh giá là không đạt về năng lực tài chính;

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định (trong đó có Dự án đăng ký đấu giá này);

- Có cam kết của tổ chức tài chính về việc hỗ trợ vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

* Đối với Nhà đầu tư là doanh nghiệp ngoài địa phương trúng đấu giá: Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa dự án vào hoạt động, yêu cầu Nhà đầu tư thành lập chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với địa phương; 

3.6. Năng lực, kinh nghiệm đầu tư:

Nhà đầu tư (bao gồm Nhà đầu tư mới thành lập tại địa phương dưới 01 năm có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên hoặc nhóm thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên hoặc thành viên hoặc nhóm thành viên liên danh đối với Nhà đầu tư liên danh có phần góp vốn chiếm trên 50% vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án) có hồ sơ chứng minh đã hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng đúng tiến độ tối thiểu 01 dự án Kho xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp gas có quy mô tương đương.

3.7. Về phương án xây dựng và năng lực vận hành:

- Đối với tuyến ống nổi phần đất liền, phải xây dựng hàng rào để quản lý an toàn, chống cháy nổ, có giải pháp kỹ thuật đầu tư để đảm bảo giao thông dùng chung tại vị trí tuyến đường hiện trạng, tuyến đường quy hoạch đi qua khu đất thực hiện dự án;

 - Đối với tuyến ống phần mặt nước, có giải pháp đầu tư phù hợp để đảm bảo an toàn mùa mưa bão, neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão an toàn; có giải pháp cắm mốc, biển báo để quản lý;

- Nhà đầu tư phải có phương án quản lý, khai thác và vận hành phù hợp.

3.8.  Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể là có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của Sở Tài nguyên và Môi trường; đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai;

3.9. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập Tổ chuyên gia để thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Thông báo này (Tổ chuyên gia gồm đại diện các đơn vị chức năng liên quan).

4. Điều kiện tổ chức đấu giá khu đất:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 Đơn đăng ký trở lên của các Nhà đầu tư đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 mục III của Phương án này;

- Trường hợp sau khi Thông báo đấu giá lần 01 mà không có Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá không thành thì tiếp tục thông báo đấu giá lần 02;

- Trường hợp sau khi thông báo đấu giá lần 02 trở đi mà chỉ có 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 mục III của Phương án này hoặc chỉ có một Nhà đầu tư tham gia trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét việc cho thuê đất đối với Nhà đầu tư duy nhất thuộc một trong các trường hợp nói trên hoặc tiếp tục Thông báo tổ chức đấu giá;

 Quá trình thực hiện việc cho thuê đất đối với trường hợp này cũng phải căn cứ theo các quy định trong Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Trường hợp sau khi Thông báo đấu giá ít nhất đến lần thứ 02 mà không có Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp xây dựng lại Phương án nhằm tổ chức đấu giá có kết quả.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ:  Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Thời gian nhận tiền đặt trước: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế.

 VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

 VII.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

 - Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Điện thoại: (0234) 8380566;  DĐ: 0987435509.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.224
Truy cập hiện tại 124