Tìm kiếm tin tức
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 14/06/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1)như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 04 lô đất Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1)

2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 04 lô đất với diện tích  1.543,3 m2, có chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/5/2017,

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Lô đất đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ theo Dự án được phê duyệt.

7. Thông số quy hoạch:

Thực hiện theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với tuyến đường 56m: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đối với các tuyến đường khác: Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với các lô đất có ký hiệu số 294 và 300: ≤ 60%;

+ Đối với các lô đất còn lại: ≤ 75%;

- Chiều cao công trình:

+ Đối với các lô đất có ký hiệu số 294 và 300: ≤  6 tầng;

+ Đối với các lô đất còn lại: ≤  5 tầng;

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Ngoài các lô đất có ký hiệu số 294 và 300, việc xây dựng nhà ở tại các lô đất có ký hiệu khác thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá các lô đất nói trên.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

 

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

 

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá khởi điểm  (đ/lô)

Ghi Chú

1

278

05

Phường
Thủy Dương

210,60

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000

3.190.590.000

 

2

293

05

Phường
Thủy Dương

358,60

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000

5.432.790.000

 

3

294

05

Phường
Thủy Dương

512,90

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 56 m và 15,5 m

17.200.000

8.821.880.000

 

4

300

05

Phường
Thủy Dương

461,20

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 56 m và 15,5 m

17.200.000

7.932.640.000

 

 Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Người được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá;

3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Mục III.3 nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành (Nội dung đơn phải có sự thống nhất của Trung tâm Phát triển quỹ đất), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) đơn đăng ký trở lên đối với một (01) lô đất;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ 3 mà chỉ có một (01) Đơn đăng ký tham gia đấu giá cho một (01) lô đất của các lô đất đã thông báo thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng đã đăng ký tham gia đấu giá lô đất đó;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ hai (02) mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp xây dựng lại Phương án nhằm tổ chức đấu giá có kết quả.

5. Bước giá:

Được xác định tương đương 5% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá và tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi, cụ thể bước giá các lô đất đấu giá như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất

Bước giá (đồng)

1

Lô 278

160.000.000

2

Lô 293

200.000.000

3

Lô 294, 300

400.000.000

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 29/6/2021;

  - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 29/6/2021đến 17 giờ 00 ngày 01/7/2021;

   - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.895995.

 V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 02/7/2021

  - Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế

  - Đối tượng tham gia: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân có đủ khả năng và điều kiện theo quy định.

VI.  CHI TIẾT LIÊN HỆ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế số 24, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926, Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.\

- Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.895995.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.022
Truy cập hiện tại 100