F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất Khu dân cư TĐC2 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/06/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất Khu dân cư TĐC2 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn thực hiện đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị;

Địa chỉ: Tầng 7, số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Lý do lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện tổ chức đấu giá, chỉ có Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá;

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 361/TB-PTQĐ ngày 18/6/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất Khu dân cư TĐC2 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất Khu dân cư TĐC2 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế để Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị được biết và thực hiện các thủ tục đấu giá tiếp theo./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 247.141
Truy cập hiện tại 171