F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức phường An Tây, thành phố Huế
Ngày cập nhật 01/07/2021

   Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức;

2. Địa điểm quỹ đất: Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức phường An Tây, thành phố Huế;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 21 lô đất có diện tích 6.409,62 m2;

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông đã được thảm nhựa, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước…cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư;

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 08/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phân lô Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A- Tự Đức và Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết phân lô Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A- Tự Đức, thành phố Huế; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

+ Tầng cao công trình: 1 - 3 tầng;

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4,5 m so với chỉ giới đường đỏ;

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua  đấu giá quyền sử dụng đất.

9. Mức giá khởi điểm từ: 4.590.000.000-  9.000.000.000 đồng/lô

(Chi cụ thể có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 247.168
Truy cập hiện tại 177