F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế
Ngày cập nhật 18/10/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế như sau:

I. TÊN, VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ NHÀ ĐẤT:

1. Tên cơ sở nhà đất đấu giá cho thuê: Khu nhà đất 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế;

- Tổng diện tích đất sử dụng theo hiện trạng: 153,5 m²;

- Diện tích xây dựng: 129,2 m2. Tổng diện tích sàn (tầng 1 + tầng 2) 262m2

(Có bản vẽ hiện trạng nhà đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập ngày 22/7/2015 kèm theo).

2. Địa điểm: Số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế;

3. Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Kinh doanh thương mại - dịch vụ;

4. Thời gian cho thuê: 05 năm, ký Hợp đồng cho thuê hàng năm;

5. Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

6. Hình thức cho thuê:

- Thực hiện đấu giá công khai, rộng rãi theo quy định hiện hành;

- Việc cho thuê tài sản được lập thành Hợp đồng theo quy định của pháp luật;

- Bên thuê khu nhà đất phải có Phương án khai thác, bảo trì, sửa chữa khu nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế phù hợp với mục đích, công năng sử dụng và bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng; Việc sửa chữa, bảo trì phải đảm bảo theo nguyên trạng, không làm thay đổi kết cấu của khu nhà và phải được cơ quan cho thuê tài sản đồng ý mới được thực hiện.

Nguồn kinh phí bảo trì, sửa chữa do Bên thuê khu nhà đất tự bỏ ra. Sau khi hết thời hạn thuê hoặc chấm dứt Hợp đồng thuê trước thời hạn (có Thông báo của cơ quan có thẩm quyền), giá trị đã bảo trì, sửa chữa, đầu tư gắn liền với Khu nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước không được bồi hoàn cho Bên thuê;

Trường hợp trong thời hạn thuê, Bên thuê Khu nhà đất đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì không được bồi hoàn chi phí đã bảo trì, sửa chữa, đầu tư gắn liền với Khu nhà đất và số tiền thuê tài sản còn lại (nếu có) cho Bên thuê.

- Trong quá trình sử dụng, Bên thuê khu nhà đất phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; nộp các khoản thuế, phí và nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ CHO THUÊ CƠ SỞ NHÀ ĐẤT SỐ 38 PHAN ĐĂNG LƯU:

1. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 118.200.000,0 đồng/năm;

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các thuế khác (nếu có); người trúng đấu giá khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định;- Giá cho thuê là giá trúng đấu giá; Giá cho thuê tài sản được ổn định trong 03 năm. Hết thời gian ổn định, giá cho thuê tài sản được Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh lại cho 02 năm thuê tiếp theo phù hợp với giá cho thuê trên thị trường tại khu vực lân cận (có thẩm định giá của đơn vị tư vấn thẩm định giá) nhưng không được thấp hơn giá cho thuê đang áp dụng;

2. Mức thu tiền đặt trước: 20.000.000,0 đồng (Tương đương 15% giá cho thuê cơ sở nhà đất tính theo mức giá khởi điểm).

3. Bước giá: 6.000.000,0 đồng (Tương đương 5% giá cho thuê cơ sở nhà đất tính theo mức giá khởi điểm), tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi;

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

(Chi tiết cụ thể có file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 247.197
Truy cập hiện tại 181