F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 05/11/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

2. Địa chỉ khu đất: Số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

3. Diện tích khu đất đấu giá: 1.851,9 m2; trong đó:

- Diện tích đất bằng (ký hiệu trên bản đồ Khu A, thửa đất 59, tờ bản đồ số 23, phường Vỹ Dạ): 1.627,8 m2;

- Diện tích đất mặt nước (thửa đất số 179, tờ bản đồ số 22, phường Vỹ Dạ): 224,1 m2;

(Theo Bản vẽ hiện trạng khu đất đấu giá tỷ lệ 1/500 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 14/8/2020);

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất ở trung tâm thành phố, có vị trí bên bờ Nam sông Hương, tiếp giáp sông Hương, phù hợp cho việc kết nối các cơ sở phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch; có hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, có hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống viễn thông;

5. Tài sản trên đất: Nhà cửa và vật kiến trúc có diện tích xây dựng 1.182,7 m2, tổng giá trị là 2.186.503.000 đồng (theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh); trong đó:

- Nhà cửa: 1.960.621.000 đồng;

- Vật kiến trúc: 225.882.329 đồng;

Tài sản trên đất được bán kèm theo cho thuê quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ, Công văn số 2147/SXD-QHKT ngày 24/7/2020 của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

6.1. Đối với phần diện tích đất bằng:

- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

- Chiều cao công trình: ≤ 4 tầng (18m);

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 2,4 lần;

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Sinh Cung (lộ giới 22,5m);

+ Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường ven sông Hương (lộ giới 10,5m);

+ Lùi ≥ 2m so với các khu đất lân cận.

Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ các trục đường và lùi ≥ 1m so với ranh giới các khu đất lân cận (cao độ tầng hầm không được vượt quá cao độ vỉa hè tại các vị trí tiếp giáp vỉa hè, lối dốc lên xuống tầng hầm cách vỉa hè tối thiểu 3m). Yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp thi công tầng hầm đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.

- Yêu cầu khác:

+ Diện tích bãi đỗ xe đảm bảo phục vụ quy mô công trình và kết hợp phục vụ khu vực lân cận theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

+ Phương án kiến trúc phải được Sở Xây dựng thống nhất trước khi triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng. Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng kiến trúc và các quy định có liên quan.

6.2. Đối với diện tích đất mặt nước:

- Khu đất mặt nước đấu giá được UBND tỉnh chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Công văn số 1385/UBND-GT ngày 26/02/2020; việc đầu tư Dự án thực hiện theo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành về bến thủy nội địa;

- Sau khi lựa chọn được Nhà đầu tư, trong quá trình thống nhất phương án kiến trúc dự án, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các ngành rà soát quy mô, diện tích cầu tàu (trong phạm vi đã cắm mốc ranh giới) đảm bảo các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và mỹ quan tại khu vực bờ sông.

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ);

8. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

9. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

10. Mục tiêu kêu gọi Dự án đầu tư:

- Xây dựng tổ hợp nhà hàng cao cấp, tổ chức sự kiện với quy mô nhỏ (dưới 200 người);

- Xây dựng bến thuyền du lịch nội bộ phục vụ hoạt động vận tải khách du lịch trên sông Hương, hình thành thêm một điểm đến cho khách du lịch với hướng tiếp cận từ sông Hương;

- Tạo ra sản phẩm du lịch có giá trị văn hóa cao, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, quảng bá các giá trị du lịch của địa phương.

11. Tiêu chí về quy mô, tính chất của Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất:

- Xây dựng tổ hợp nhà hàng và tổ chức sự kiện với quy mô nhỏ (khoảng 200 khách). Không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan khu vực và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tôn trọng yếu tố cảnh quan khu vực lân cận.

- Xây dựng bến thuyền thủy nội địa phục vụ hoạt động vận tải khách du lịch trên sông Hương với các hướng tiếp cận bằng đường thủy hợp lý nhằm tạo ra một điểm đến hấp dẫn về kiến trúc và có giá trị văn hoá Huế ở khu vực này.

- Đơn vị tham gia đấu giá phải có phương án thiết kế cầu bến nổi phù hợp với quy hoạch, phương án kiến trúc đáp ứng chức năng công trình, hài hòa với cảnh quan hai bên bờ sông Hương; phương án vận hành, quản lý, kinh doanh hợp lý và khả thi; đồng thời có phương án bảo trì, bảo dưỡng công trình, phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, PCCC trong quá trình khai thác.

- Đối với phần đất ven sông Hương (nằm ngoài phạm vi giao đất cho nhà đầu tư): nhà đầu tư trúng đấu giá cam kết bỏ chi phí thực hiện đầu tư (nhà nước không hoàn trả) thực hiện chỉnh trang và đầu tư tuyến đường ven sông Hương đoạn qua phạm vi dự án với quy mô, phương án thực hiện phù hợp quy hoạch.

12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 36 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư, tiền mua tài sản trên đất, chi phí đầu tư chỉnh trang phần đất ven sông Hương và tuyến đường ven Sông Hương);

13. Thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động: Thời gian thực hiện Dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng (tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ thời điểm bàn giao khu đất trúng đấu giá, bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan);

Thời gian bàn giao khu đất trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm nhận được Giấy đã nộp đủ tiền trúng đấu giá (nộp đủ 100% theo đúng thời hạn quy định).

14. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh, Nhà đầu tư trúng đấu giá liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư.

15. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, Nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch đầu tư thực hiện thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

II. GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT:

1. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất:

Theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền hàng năm Khu đất số 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế là: 559.793.000 đồng/năm (Năm trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi ba nghìn đồng một năm);

Mức giá nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải nộp theo quy định.

2. Giá khởi điểm để bán tài sản trên đất thông qua đấu giá:

Mức giá khởi điểm để tổ chức đấu giá tài sản trên đất căn cứ theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản nhà cửa, vật kiến trúc tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế với số tiền là 2.186.503.000 đồng;

Mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ về tài sản trên đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải nộp theo quy định.

(Chi tiết cụ thể có file đính kèm)                                     

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 247.203
Truy cập hiện tại 186