F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 18/11/2021

   Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế như sau:

1. Tên Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn thực hiện đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế;

Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Lý do lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 674/TB-PTQĐ ngày 05/11/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế; đồng thời có mức thù lao dịch vụ đấu giá đề nghị thấp nhất trong 02 đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất nói trên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện các thủ tục đấu giá tiếp theo./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 247.232
Truy cập hiện tại 190