Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 18/11/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

2. Địa chỉ khu đất: Số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

3. Diện tích khu đất đấu giá: 1.851,9 m2; trong đó:

- Diện tích đất bằng (ký hiệu trên bản đồ Khu A, thửa đất 59, tờ bản đồ số 23, phường Vỹ Dạ): 1.627,8 m2;

- Diện tích đất mặt nước (thửa đất số 179, tờ bản đồ số 22, phường Vỹ Dạ): 224,1 m2;

(Theo Bản vẽ hiện trạng khu đất đấu giá tỷ lệ 1/500 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 14/8/2020);

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất ở trung tâm thành phố, có vị trí bên bờ Nam sông Hương, tiếp giáp sông Hương, phù hợp cho việc kết nối các cơ sở phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch; có hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, có hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống viễn thông;

5. Tài sản trên đất: Nhà cửa và vật kiến trúc có diện tích xây dựng 1.182,7 m2, tổng giá trị là 2.186.503.000 đồng (theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh); trong đó:

- Nhà cửa: 1.960.621.000 đồng;

- Vật kiến trúc: 225.882.329 đồng;

Tài sản trên đất được bán kèm theo cho thuê quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ, Công văn số 2147/SXD-QHKT ngày 24/7/2020 của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

6.1. Đối với phần diện tích đất bằng:

- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

- Chiều cao công trình: ≤ 4 tầng (18m);

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 2,4 lần;

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Sinh Cung (lộ giới 22,5m);

+ Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường ven sông Hương (lộ giới 10,5m);

+ Lùi ≥ 2m so với các khu đất lân cận.

Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ các trục đường và lùi ≥ 1m so với ranh giới các khu đất lân cận (cao độ tầng hầm không được vượt quá cao độ vỉa hè tại các vị trí tiếp giáp vỉa hè, lối dốc lên xuống tầng hầm cách vỉa hè tối thiểu 3m). Yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp thi công tầng hầm đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.

- Yêu cầu khác:

+ Diện tích bãi đỗ xe đảm bảo phục vụ quy mô công trình và kết hợp phục vụ khu vực lân cận theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

+ Phương án kiến trúc phải được Sở Xây dựng thống nhất trước khi triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng. Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng kiến trúc và các quy định có liên quan.

6.2. Đối với diện tích đất mặt nước:

- Khu đất mặt nước đấu giá được UBND tỉnh chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Công văn số 1385/UBND-GT ngày 26/02/2020; việc đầu tư Dự án thực hiện theo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành về bến thủy nội địa;

- Sau khi lựa chọn được Nhà đầu tư, trong quá trình thống nhất phương án kiến trúc dự án, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các ngành rà soát quy mô, diện tích cầu tàu (trong phạm vi đã cắm mốc ranh giới) đảm bảo các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và mỹ quan tại khu vực bờ sông.

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ);

8. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

9. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

10. Mục tiêu kêu gọi Dự án đầu tư:

- Xây dựng tổ hợp nhà hàng cao cấp, tổ chức sự kiện với quy mô nhỏ (dưới 200 người);

- Xây dựng bến thuyền du lịch nội bộ phục vụ hoạt động vận tải khách du lịch trên sông Hương, hình thành thêm một điểm đến cho khách du lịch với hướng tiếp cận từ sông Hương;

- Tạo ra sản phẩm du lịch có giá trị văn hóa cao, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, quảng bá các giá trị du lịch của địa phương.

11. Tiêu chí về quy mô, tính chất của Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất:

- Xây dựng tổ hợp nhà hàng và tổ chức sự kiện với quy mô nhỏ (khoảng 200 khách). Không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan khu vực và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tôn trọng yếu tố cảnh quan khu vực lân cận.

- Xây dựng bến thuyền thủy nội địa phục vụ hoạt động vận tải khách du lịch trên sông Hương với các hướng tiếp cận bằng đường thủy hợp lý nhằm tạo ra một điểm đến hấp dẫn về kiến trúc và có giá trị văn hoá Huế ở khu vực này.

- Đơn vị tham gia đấu giá phải có phương án thiết kế cầu bến nổi phù hợp với quy hoạch, phương án kiến trúc đáp ứng chức năng công trình, hài hòa với cảnh quan hai bên bờ sông Hương; phương án vận hành, quản lý, kinh doanh hợp lý và khả thi; đồng thời có phương án bảo trì, bảo dưỡng công trình, phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, PCCC trong quá trình khai thác.

- Đối với phần đất ven sông Hương (nằm ngoài phạm vi giao đất cho nhà đầu tư): nhà đầu tư trúng đấu giá cam kết bỏ chi phí thực hiện đầu tư (nhà nước không hoàn trả) thực hiện chỉnh trang và đầu tư tuyến đường ven sông Hương đoạn qua phạm vi dự án với quy mô, phương án thực hiện phù hợp quy hoạch.

12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 36 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư, tiền mua tài sản trên đất, chi phí đầu tư chỉnh trang phần đất ven sông Hương và tuyến đường ven Sông Hương);

13. Thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động: Thời gian thực hiện Dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng (tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ thời điểm bàn giao khu đất trúng đấu giá, bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan);

Thời gian bàn giao khu đất trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm nhận được Giấy đã nộp đủ tiền trúng đấu giá (nộp đủ 100% theo đúng thời hạn quy định).

14. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh, Nhà đầu tư trúng đấu giá liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư.

15. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, Nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch đầu tư thực hiện thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

II. GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT:

1. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất:

Theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền hàng năm Khu đất số 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế là: 559.793.000 đồng/năm (Năm trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi ba nghìn đồng một năm);

Mức giá nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải nộp theo quy định.

2. Giá khởi điểm để bán tài sản trên đất thông qua đấu giá:

Mức giá khởi điểm để tổ chức đấu giá tài sản trên đất căn cứ theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản nhà cửa, vật kiến trúc tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế với số tiền là 2.186.503.000 đồng;

Mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ về tài sản trên đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải nộp theo quy định.

3. Hình thức nộp tiền thuê đất và tiền mua tài sản trên đất:

Nhà đầu tư nộp tiền thuê đất hàng năm và tiền mua tài sản trên đất theo quy định hiện hành.

4. Về ổn định đơn giá thuê đất:

Đơn giá trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất được ổn định trong 10 năm đầu; hết thời gian ổn định thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của Nhà nước.

5. Mức thu tiền đặt trước:

Làm tròn để thuận lợi khi nộp tiền là 547.300.000 đồng (Năm trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm nghìn đồng), trong đó:

- Đối với đất: 110.000.000 đồng.

- Đối với tài sản trên đất: 437.300.000 đồng.

6. Bước giá:

- Đối với đất: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

- Đối với tài sản trên đất: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT:

1. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá:

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn và ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá với Tổ chức đấu giá tài sản theo quy định để thực hiện cuộc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất; việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Đối tượng được tham gia đấu giá (Nhà đầu tư):

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch; thực hiện dự án theo đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành.

Một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các Nhà đầu tư có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn Nhà đầu tư nào yêu cầu đấu giá tiếp, Nhà đầu tư có mức giá trả cao nhất là Nhà đầu tư trúng đấu giá;

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải trả giá để được Nhà nước cho thuê đất và trả giá để mua tài sản trên đất với 02 giá riêng biệt, 02 giá này được ghi vào hai mục khác nhau trên một phiếu đấu giá gồm giá thuê đất và giá mua tài sản trên đất; Nhà đầu tư trúng đấu giá là Nhà đầu tư trả giá với tổng giá cao nhất cho cả 02 loại; đồng thời mức trả giá cho từng loại không thấp hơn mức giá khởi điểm của mỗi loại giá cho thuê đất và giá mua tài sản trên đất;

- Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản (nếu có);

- Việc xác định giá trúng đấu giá của mỗi hình thức thuê đất (thuê đất bằng và thuê đất mặt nước) được xác định theo tỷ lệ giá khởi điểm.

4. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Khoản 3 Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

4.1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành (có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn); trong đó có nội dung Nhà đầu tư chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, thực hiện dự án phải tuân thủ các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành;

4.2. Có Báo cáo Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này; Hồ sơ có kèm phương án kiến trúc phù hợp, trong đó phải bố trí diện tích bãi đỗ xe đảm bảo phục vụ quy mô công trình và kết hợp phục vụ khu vực lân cận theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành (lưu ý quy chuẩn, tiêu chuẩn bãi đỗ xe được tính theo các quy định có hạn mức cao nhất), đảm bảo tôn trọng và phát huy yếu tố cảnh quan khu vực lân cận. Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao môi trường và các vấn đề khác theo quy định);

4.3. Có cam kết thực hiện ký quỹ sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư;

4.4. Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng (tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ thời điểm bàn giao khu đất trúng đấu giá) thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó;

4.5. Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 36 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư và tiền mua tài sản trên đất và chi phí đầu tư chỉnh trang phần đất ven sông Hương và tuyến đường ven Sông Hương) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

a) Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là 7,2 tỷ đồng trở lên thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập (dưới 01 năm) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo;

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định (trong đó có Dự án đăng ký đấu giá này);

b) Có cam kết của tổ chức tài chính về việc hỗ trợ vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

* Đối với Nhà đầu tư là doanh nghiệp ngoài địa phương trúng đấu giá: Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa dự án vào hoạt động, yêu cầu Nhà đầu tư thành lập chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với địa phương;

4.6. Có cam kết tự bỏ chi phí thực hiện đầu tư (nhà nước không hoàn trả) chỉnh trang đối với phần đất ven sông Hương và đầu tư tuyến đường ven sông Hương đoạn qua phạm vi dự án với quy mô, phương án thực hiện phù hợp quy hoạch;

4.7. Năng lực vận hành: Nhà đầu tư phải có phương án quản lý, khai thác và vận hành phù hợp.

4.8. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể là có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai của các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

4.9. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thành lập Tổ chuyên gia để thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Phương án này trước khi tổ chức cuộc đấu giá (Tổ chuyên gia gồm đại diện các đơn vị chức năng liên quan) trừ điều kiện nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm xem xét theo quy định.

5. Điều kiện tổ chức đấu giá khu đất:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 Đơn đăng ký trở lên của các Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Thông báo này;

- Trường hợp sau khi Thông báo đấu giá lần 01 mà không có Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá không thành thì tiếp tục Thông báo tổ chức đấu giá lần 02;

- Trường hợp sau khi Thông báo đấu giá lần 02 trở đi mà chỉ có 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Thông báo này hoặc chỉ có một Nhà đầu tư tham gia trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét việc cho thuê đất đối với Nhà đầu tư duy nhất thuộc một trong các trường hợp nói trên (Quá trình thực hiện việc cho thuê đất đối với trường hợp này cũng phải căn cứ theo các quy định trong Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt) hoặc tiếp tục Thông báo tổ chức đấu giá;

- Trường hợp sau khi Thông báo tổ chức đấu giá ít nhất đến lần thứ 02 mà không có Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.                      

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2021

  - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2021

  - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 ngày 23 tháng 12 năm 2021

 - Địa điểm tổ chức đấu giá:  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

 VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

 VII.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

 - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797.

               

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.145
Truy cập hiện tại 117