menu_open
Hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC trong viên chức, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
12/06/2024 2:54:46 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC trong viên chức, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024

Thực hiện kế hoạch 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 01/6/2024 của UBND tỉnh sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh và Quyết định số 87/QĐ-BTCHT ngày 01/6/2024 của Ban Tổ chức Hội thi CCHC năm 2024 ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024; Công văn số 1756/STNMT-VP ngày 07/6/2024 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo viên chức, người lao động tham gia Hội thi nghiêm túc, đầy đủ và có chất lượng tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn Sở để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

Thời gian thi

       Hội thi diễn ra trong 04 đợt, bắt đầu từ ngày 17/6/2024, kết thúc vào ngày 14/7/2024, gồm:

       - Đợt 1: Từ 08 giờ ngày 17/6/2024 đến 24 giờ ngày 22/6/2024.

       - Đợt 2: Từ 08 giờ ngày 24/6/2024 đến 24 giờ ngày 29/6/2024.

       - Đợt 3: Từ 08 giờ ngày 01/7/2024 đến 24 giờ ngày 06/7/2024.

       - Đợt 4: Từ 08 giờ ngày 08/7/2024 đến 24 giờ ngày 13/7/2024.

       Mỗi đợt, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi. Đảm bảo 100% viên chức, người lao động phải tham gia đầy đủ 4 đợt của Hội thi.

       Hình thức dự thi

       - Thi trực tuyến được tích hợp trên nền tảng Hue-S (Có hướng dẫn gửi kèm theo).

       - Thiết bị sử dụng: Người tham gia Hội thi sử dụng Máy tính bảng, điện thoại thông minh.

       - Đăng nhập tham gia dự thi:Viên chức, người lao động chỉ được sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký để đăng nhập tham gia dự thi trên nền tảng Hue-S.

       - Phần thi trắc nghiệm được công bố kết quả và trao giải từng đợt.

       Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng phong trào thi đua đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác CCHC trong toàn Sở nói chung cũng như toàn thể viên chức người lao động của Trung tâm nói riêng ./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Giới thiệu hội thi ()
2 Thể lệ hội thi ()
3 Hướng dẫn ()
4 Giải thưởng ()
admin
Các bài khác