menu_open
Mời cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá xác định giá trị tài sản trên đất và QSDĐ theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một lần tại 04 khu nhà đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý
26/06/2024 4:25:53 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Mời cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá xác định giá trị tài sản trên đất và QSDĐ theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một lần tại 04 khu nhà đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý

THÔNG BÁO

Mời cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một lần tại 04 khu nhà đất: số 16 Hà Nội;  số 47 Hai Bà Trưng; số 08-10 Phan Bội Châu, số 19 Nguyễn Huệ và số 02 Hà Nội, thành phố Huế

 

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2024; trong đó có kế hoạch bán đấu giá 04 khu nhà đất: số 16 Hà Nội; số 47 Hai Bà Trưng; số 08-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ; số 02 Hà Nội, thành phố Huế;

Căn cứ Công văn số 6239/UBND- NĐ ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về việc liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất trong trường hợp cần thiết; Công văn số 1996/STC-QLG&TCĐĐ ngày 14/6/2024 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh hệ số giá đất theo Thông báo số 132/TB-UBND ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh;

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm Phát triển quỹ đất) đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuộc các dự toán sau:

1. Tư vấn xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một lần đối với khu nhà đất số 16 Hà Nội, thành phố Huế;

2. Tư vấn xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một lần đối với khu nhà đất số 47 Hai Bà Trưng, thành phố Huế;

3. Tư vấn xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một lần đối với khu nhà đất số 08-10 Phan Bội Châu, số 19 Nguyễn Huệ, thành phố Huế;

4. Tư vấn xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một lần đối với khu nhà đất số 02 Hà Nội, thành phố Huế.

Để có cơ sở xác định giá các gói thầu nói trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thông báo mời các tổ chức doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá quan tâm, cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một lần đối với 04 cơ sở nhà đất nói trên.

I. Một số thông tin cơ bản 04 khu nhà đất cần báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá:

1. Khu nhà đất số 16 Hà Nội, thành phố Huế:

- Diện tích khu đất đấu giá: 439,9 m2.

- Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: gồm 02 khu nhà làm việc cũ của Hội Cựu chiến binh tỉnh với tổng diện tích xây dựng 199,5 m2, diện tích sàn 199,5 m2.

- Mục đích sử dụng đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ).

- Giá  khởi điểm đấu giá khu nhà đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại thời điểm tháng 12/2023 là 29.508.463.000 đồng; trong đó giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời gian thuê là 29.274.603.000 đồng và giá khởi điểm bán tài sản trên đất là 233.860.000 đồng.

2. Khu nhà đất số 47 Hai Bà Trưng, thành phố Huế:

- Diện tích khu đất đấu giá: 1.646,6 m2;

- Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: gồm 01 nhà làm việc 03 tầng, 01 nhà làm việc 02 tầng, 01 nhà bảo vệ với diện tích xây dựng: 685,0 m2, diện tích sàn: 1.628,2 m2.

- Mục đích sử dụng đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ).

- Giá  khởi điểm đấu giá khu nhà đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại thời điểm tháng 12/2023 là 86.121.720.000 đồng; trong đó giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời gian thuê là 79.252.590.000 đồng và giá khởi điểm bán tài sản trên đất là 6.869.130.000 đồng.

          3. Khu nhà đất số 08-10 Phan Bội Châu và 19 Nguyễn Huệ, thành phố Huế:

- Diện tích khu đất đấu giá: 6.787,1 m2;

- Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Khu nhà làm việc của Sở Giao thông và Vận tải tại số 10 Phan Bội Châu gồm 01 nhà làm việc 03 tầng, 02 nhà làm việc 02 tầng, 01 sân cầu lông, 01 nhà bảo vệ, 01 trạm kiểm tra Trọng tải xe, nhà để xe (06 nhà) và nhà để xe ô tô (02 nhà) với tổng diện tích xây dựng 1.776,5 m2, diện tích sàn 3.189,6 m2;

- Mục đích sử dụng đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp).

- Giá  khởi điểm đấu giá khu nhà đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại thời điểm tháng 11/2023 là 230.988.329.000 đồng; trong đó giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời gian thuê là 222.113.793.000 đồng và giá khởi điểm bán tài sản trên đất (đã bao gồm phần giá trị tài sản trên đất phải hoàn trả cho Công ty cổ phần đường bộ 1 Thừa Thiên Huế) là 8.874.536.000 đồng.

4. Khu nhà đất số 02 Hà Nội, thành phố Huế:

- Diện tích khu đất đấu giá: 1.828,9 m2.

- Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: bao gồm 01 Nhà làm việc (01 tầng) và 01 Nhà kho (01 tầng) với tổng diện tích xây dựng 357,9 m2, diện tích sàn 357,9 m2.

- Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ).

II. Thời gian nhận báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá:

Các đơn vị tư vấn quan tâm, gửi văn bản báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại 04 khu nhà đất nói trên (bản chính) về Trung tâm Phát triển quỹ đất trước trước ngày 03/7/2024. Sau thời hạn nêu trên, căn cứ hồ sơ nhận được Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ xác định giá gói thầu để xác định hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

III. Địa điểm liên hệ cung cấp thông tin liên quan và tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa thiên Huế; địa chỉ: Số 23 Trần Cao Vân, phường Phú Nhuận, thành phố Huế; số điện thoại: 0234.3898925;

Trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo mời tham gia tư vấn xác định giá ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>