menu_open
Thông báo đấu giá QSDĐ 41 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế
15/09/2023 10:59:28 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 41 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 41 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường

Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 41 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức,  phường An Tây, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 41 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức;

2.  Địa điểm quỹ đất: Phường An Tây, thành phố Huế;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 41 lô đất, có diện tích 11.896,13 m2 (Có Bản đồ 41 lô đất được trích vẽ từ 03 tờ trích đo địa chính thửa đất do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 25/11/2020, ngày 07/10/2021 ngày 08/8/2022 kèm theo);

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông đã được thảm nhựa, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước…cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư, riêng lô đất ký hiệu số 256 (tờ BĐ số 49) có vị trí hai mặt đường quy hoạch 13,5m và 19,5m, tuyến đường quy hoạch 13,5m đã được đầu tư hoàn chỉnh, riêng tuyến đường 19,5m giáp phía Đông lô đất mới đầu tư một đoạn chiều dài khoảng 1/3 cạnh tiếp giáp lô đất 256, đoạn còn lại tiếp giáp lô đất chưa được đầu tư theo quy hoạch.

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 08/8/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phân lô Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, các Quyết định: số 325/QĐ-UBND ngày 17/02/2017, số 1609/QĐ-UBND ngày 23/8/2013, số 942/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 9322/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, thành phố Huế, cụ thể:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 1-3 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4,5m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với 14 lô đất có ký hiệu từ 253 đến 256 (tờ bản đồ 49), 314 đến 316 (tờ bản đồ 48), 307 đến 312 (tờ bản đồ 48) và lô 237 (tờ bản đồ 48): ≤ 60% (theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh);

+ Đối với 14 lô đất có ký hiệu 585 (tờ bản đồ 47), từ 293 đến 305 (tờ bản đồ 48): ≤ 55% (theo Quyết định số 9322/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Huế).

+ Đối với 03 lô đất có ký hiệu 583 (tờ bản đồ 47), 338 (tờ bản đồ 48) và 306 (tờ bản đồ 48): Mật độ xây dựng ≤ 45% (theo Quyết định số 9322/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Huế).

+ Đối với 18 lô đất có ký hiệu từ 78 đến 83 (tờ bản đồ 48), từ 317 đến 327 (tờ bản đồ 48) và 252 (tờ bản đồ 53): Mật độ xây dựng ≤ 65% (theo Quyết định số 9322/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Huế).

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 01/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 49 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế, đồng thời xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá từng lô đất, cụ thể như sau:

Stt

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

Tiền đặt trước (đ/lô)

Bước giá (đ/lô)

1

256

49

252,00

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 19,5m

13.000.000

3.276.000.000

655.200.000

150.000.000

2

255

49

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

12.500.000

3.375.000.000

675.000.000

150.000.000

3

254

49

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

12.500.000

3.375.000.000

675.000.000

150.000.000

4

253

49

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

12.500.000

3.375.000.000

675.000.000

150.000.000

5

316

48

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

12.500.000

3.375.000.000

675.000.000

150.000.000

6

315

48

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

12.500.000

3.375.000.000

675.000.000

150.000.000

7

314

48

270,00

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 7,5m

12.700.000

3.429.000.000

685.800.000

150.000.000

8

237

48

270,00

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 7,5m và đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 32,56m và 34,73m

12.900.000

3.483.000.000

696.600.000

150.000.000

9

312

48

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 30,57m và 32,56m

12.600.000

3.402.000.000

680.400.000

150.000.000

10

311

48

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 28,76m và 30,57m

12.600.000

3.402.000.000

680.400.000

150.000.000

11

310

48

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 27,13m và 28,76m

12.600.000

3.402.000.000

680.400.000

150.000.000

12

309

48

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 25,66m và 27,13m

12.600.000

3.402.000.000

680.400.000

150.000.000

13

308

48

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 24,37m và 25,66m

12.600.000

3.402.000.000

680.400.000

150.000.000

14

307

48

270,00

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 23,26m và  24,37m

12.600.000

3.402.000.000

680.400.000

150.000.000

15

338

48

616,56

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 21,16m

và 22,75m

12.600.000

7.768.656.000

1.553.700.000

350.000.000

16

293

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 22,84m

 và 24m

12.200.000

4.620.994.000

924.100.000

200.000.000

17

294

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 24,14m

và 25,43m

12.500.000

4.734.625.000

946.900.000

200.000.000

18

295

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 25,43m

và 26,91m

12.500.000

4.734.625.000

946.900.000

200.000.000

19

296

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 26,91m

và 28,57m

12.500.000

4.734.625.000

946.900.000

200.000.000

20

297

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 28,57m

và 30,43m

12.500.000

4.734.625.000

946.900.000

200.000.000

21

298

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất 30,43m và 32,47m

12.500.000

4.734.625.000

946.900.000

200.000.000

22

299

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất 32,47m và 34,70m

12.500.000

4.734.625.000

946.900.000

200.000.000

23

300

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.200.000

4.620.994.000

924.100.000

200.000.000

24

301

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.200.000

4.620.994.000

924.100.000

200.000.000

25

302

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.200.000

4.620.994.000

924.100.000

200.000.000

26

303

48

378,80

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.200.000

4.621.360.000

924.100.000

200.000.000

27

304

48

378,80

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.200.000

4.621.360.000

924.100.000

200.000.000

28

583

47

572,27

Vị trí 1, hai mặt đường Võ Văn Kiệt và đường quy hoạch 13,5m

20.900.000

11.960.443.000

2.392.000.000

550.000.000

29

585

47

375,00

Vị trí 1, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt

20.300.000

7.612.500.000

1.522.500.000

350.000.000

30

252

53

237,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.992.500.000

598.500.000

100.000.000

31

78

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

32

79

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

33

80

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

34

81

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

35

317

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

36

319

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

37

320

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

38

321

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

39

323

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

40

326

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

41

327

48

162,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 19,5m

12.600.000

2.047.500.000

409.500.000

100.000.000

Tổng cộng

(41 lô đất)

11.896,13

 

 

156.466.045.000

31.292.200.000

 

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác.

Bước giá: tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/10/2023 tại Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 08/9/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND phường An Tây.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành;

- Trường hợp đã kết hôn: Căn cước công dân của 02 vợ chồng và giấy Đăng ký kết hôn: 02 bản sao;

- Trường hợp độc thân: Căn cước công dân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 02 bản sao;

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp: 02 bản sao.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/10/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 03/10/2023 cho đến 17h00 ngày 05/10/2023.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.
  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  1028459889 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây”

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 08/9/2023.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 06/10/2023.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh T.T.Huế. Số điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 02343.895.995. Website:chuoigiatri.com.vn

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 41 lô An Tây ()
Nguyễn Thị Thảo - ntt.stnmt@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>