menu_open
Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án thương mại dịch vụ tại khu đất số 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế
15/09/2023 1:41:55 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án thương mại dịch vụ tại khu đất số 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế, cụ thể như sau

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất thực hiện dự án Thương mại dịch vụ tại số 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế.

2. Địa điểm khu đất: Số 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế.

3. Diện tích khu đất đấu giá: 1.377,5 m2 (Theo Bản đồ địa chính Khu đất do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 19/3/2021);

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất ở trung tâm thành phố, tiếp giáp với đường Phan Chu Trinh và Điện Biên Phủ, phù hợp cho việc kết nối các cơ sở phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch; có hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, có hệ thống điện, hệ thống nước.

5. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất:

- Thông số quy hoạch thực hiện theo Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Mật độ xây dựng: ≤ 65%.

- Chiều cao xây dựng: ≤ 18m (04 tầng).

- Tầng hầm: Trường hợp xây dựng tầng hầm phải có giải pháp chống ngập  phù hợp.

- Chỉ giới xây dựng (bao gồm cả tầng hầm):

+ Lùi ≥ 6,0m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường Phan Chu Trinh và Điện Biên Phủ;

+ Lùi ≥ 6,0m so với hành ang an toàn giao thông đường sắt ( lùi ≥ 14,0m tính từ chân taluy đường sắt).

Lưu ý: Nghiên cứu các giải pháp bãi đỗ xe đảm bảo quy mô số chỗ đỗ xe phù hợp quy mô dự án đúng theo quy định.

6. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ; khách sạn);

7. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận  kết  quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

9. Mục tiêu kêu gọi đầu tư Dự án trên khu đất: Xây dựng các công trình: Trung tâm thương mại, dịch vụ; khách sạn. Hình thành điểm nhấn về cảnh quan hai bên bờ sông An Cựu và trục đường Điện Biên Phủ.

10. Quy mô Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất:

- Công suất thiết kế: Trung tâm thương mại, dịch vụ có quy mô 04 tầng (hoặc khách sạn với quy mô hoảng từ 30-50 phòng).

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Tạo điểm lưu trú cho khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Huế. Cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ cộng đồng;

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Theo  Quyết  định  số 2873/QĐUBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục  bộ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung chi tiết sẽ được cụ thể hóa tại bước thiết kế xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: 39.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng) (chưa bao gồm tiền thuê đất).

12. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 36 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất; trong đó khởi công xây dựng  không quá 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

(Thời gian trên không tính trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền cho phép).

13. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh, Nhà đầu tư trúng đấu giá  liên hệ với Sở  Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 43 của Luật đầu tư năm 2020.

14. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ý đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật đầu tư 2020, Nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư.

15. Nơi có tài sản đấu giá: tại khu đất số 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế  

16. Đơn vị quản lý có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.  

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, MỨC THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ BƯỚC GIÁ

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất tại số 42 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê trả tiền hàng năm là 525.125.000 đồng/năm (Năm trăm hai mươi lăm triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng trên một năm).

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

2. Mức thu tiền đặt trước: 105.025.000 đồng, được xác định 20% giá trị cho thuê quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm cho thuê của khu đất đấu giá.  

3. Bước giá: 26.000.000 đồng, tương đương 5% trên tổng giá trị cho thuê quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm và tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi.  

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Tổ chức kinh tế (nhà đầu tư) thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ý tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch; thực hiện dự án theo đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành; Trường hợp hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có Đơn đăng ý tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành (có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn); trong đó có nội dung Nhà đầu tư chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết nộp tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định, sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đảm bảo tổng mức đầu tư, đúng công năng công trình, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ đưa dự án vào hoạt động theo Phương án đấu giá và quy hoạch xây dựng chi tiết thực hiện Dự án đầu tư.

2. Có Báo cáo Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này, bao gồm thuyết minh và các bản vẽ dự án; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao môi trường và các vấn đề khác theo quy định), phù hợp với mục tiêu kêu gọi đầu tư của tỉnh.

3. Có cam kết thực hiện ký quỹ sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư.

4. Có cam kết tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư số 1302/QĐ-UBND do UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 06/6/2023, thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó.

5. Có cam kết vốn đầu tư thực hiện Dự án 39.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng) (chưa bao gồm tiền thuê đất) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

a) Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là khoảng 7.880.000.000 đồng (Bảy tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng) trở lên thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới (dưới 01 năm và chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo.

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu này chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định;

b) Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư.

6. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể là có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai của các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

 7. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Ngay sau thời điểm kết thúc nhận hồ sơ (02 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá), Tổ chức đấu giá tài sản phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển hồ sơ của nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Thông báo này.

Thời điểm thẩm định các điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện trong vòng 02 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Ngay sau khi có kết quả thẩm định (lập bằng Biên bản có chữ ký của lãnh đạo các Sở, ngành tham dự), Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả cho Tổ chức đấu giá tài sản để thông báo cho nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá biết về kết quả thẩm định điều kiện tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 1.000.000 đồng/lô/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, THAM KHẢO HỒ SƠ, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 15h00 ngày 23/10/2023 tại Số 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế.  

* Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc và Công ty phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xem tài sản;

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá; Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá.

* Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 15h00 ngày 23/10/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND phường Trường An.  

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 15h00 ngày 23/10/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế.    

Hồ sơ tham gia đấu giá (02 bộ):

Hồ sơ bao gồm tất cả văn bản, giấy tờ, tài liệu quy định tại Mục IV Thông báo này được lập thành 02 bộ có nội dung như nhau, sắp xếp theo thứ tự, đóng thành tập nộp trực tiếp theo thời gian và địa điểm đã thông báo.

5. Thời gian chuyển hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định: 16h00 ngày 23/10/2023

6. Thời gian thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Trước 24 giờ kể từ thời điểm mở cuộc đấu giá

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 23/10/2023 cho đến 17h00 ngày 25/10/2023. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc mở tại Ngân hàng như sau:    

- Số tài khoản: 1051 666 666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietcombank).

- Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc trước 17h00 ngày 25/10/2023 và kèm theo giấy nộp tiền nộp lại Công ty.  

Nội dung nộp tiền đặt trước: “Họ và tên Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại khu đất Số 42 Phan Chu Trinh   

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: Vào lúc 15h00 ngày 26/10/2023 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc - Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 24 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Số điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn;

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0935647442 (Phương Nhung); Email: daugiavanphuc@gmail.com; Website: https://daugiavanphuc.com

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá 42 Phan Chu Trinh ()
Trần Minh Phúc - tmphuc.stnmt@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>