menu_open
Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp các dịch vụ phụ trợ tại 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế
20/10/2023 8:26:33 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp các dịch vụ phụ trợ tại 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế, cụ thể như sau

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất thực hiện đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp các dịch vụ phụ trợ tại 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế;

2. Địa điểm khu đất: Số 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế;

3. Diện tích khu đất đấu giá: 1.635,8 m2 (Theo Bản đồ địa chính Khu đất do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/6/2023 kèm theo).

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất tiếp giáp đường Phạm Thị Liên và đường kiệt 42 Phạm Thị Liên, đã được tạo mặt bằng xây dựng; có hạ tầng giao thông theo hiện trạng, có thể đấu nối với hệ thống điện, hệ thống nước tại khu vực.

Trên khu đất hiện có hàng rào tạm bảo vệ khu đất được xây dựng mới với chiều dài khoảng 112,68m, kết cấu móng, trụ, giằng móng tường bêtông cốt thép; móng tường xây bờ lô, kéo lưới hàng rào thép B40, cổng 2 lá bằng hộp mạ kẽm, sơn cửa cổng 1 lớp lót 2 nước màu với tổng giá trị đầu tư xây dựng đã thanh toán là 353.371.000 đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi mốt nghìn đồng). Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn trả giá trị đã đầu tư xây dựng hàng rào nói trên vào ngân sách nhà nước.

5. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thông số quy hoạch thực hiện theo Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất dịch vụ, thương mại.

- Mật độ xây dựng: ≤ 50%.

- Tầng cao: ≤ 5 tầng (≤22m).

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 2,5.

6. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu kết hợp các dịch vụ phụ trợ).

7. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

9. Mục tiêu kêu gọi Dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, khí gas hóa lỏng đảm bảo thuận lợi việc cung ứng xăng dầu cho các phương tiện giao thông, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện đảm bảo nguồn hàng, bình ổn thị trường, giá cả xăng dầu, tăng thu ngân sách cho địa phương. Xây dựng mới một cửa hàng bán lẻ xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của tỉnh, đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho mọi tình huống. Cung cấp dịch vụ tiện ích là các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của người và phương tiện tham gia giao thông. Làm kho chứa trang thiết bị, vật tư phụ tùng, công cụ dụng cụ…phục vụ kinh doanh xăng dầu.

10. Quy mô Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất:

- Công suất thiết kế: Xây dựng cửa hàng xăng dầu cấp II kết hợp cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người và phương tiện tham gia giao thông đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công thương về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu:

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Các sản phẩm được cung cấp bởi dự án bao gồm: xăng Ron 95, xăng E5-Ron 92, Dầu hỏa, DO 0.05S, DO 0.001S, Dầu mỡ nhờn; Các sản phẩm dịch vụ khác.

- Quy mô kiến trúc xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 10/7/2019.

Quy mô kiến trúc xây dựng chính thức sẽ được cụ thể hóa sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: 32.798.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu đồng) (chưa bao gồm tiền thuê đất).

12. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 30 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa; trong đó khởi công xây dựng không quá 12 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa.

(Thời gian trên không tính trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền cho phép).

13. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh, Nhà đầu tư trúng đấu giá liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 43 của Luật Đầu tư năm 2020.

14. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật đầu tư 2020, Nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư.

15. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

16. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Về phòng cháy chữa cháy: Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Về việc thực hiện thủ tục đấu nối (nếu có): Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án làm việc với các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục đấu nối theo đúng quy định của Pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 - Về bảo vệ môi trường: Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất:

Căn cứ theo Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất tại số 42 Phạm Thị Liên, thành phố Huế:

Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê trả tiền hàng năm: 252.240.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng trên một trăm).

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

2. Hình thức nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước:

Nhà đầu tư nộp tiền thuê đất hàng năm theo kết quả trúng đấu giá và Thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Thuế.

3. Về ổn định đơn giá thuê đất:

Đơn giá trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất được ổn định trong 10 năm đầu; hết thời gian ổn định thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định chung của Nhà nước.

4. Mức thu tiền đặt trước: 50.448.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng);

5. Bước giá: 13.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ (NHÀ ĐẦU TƯ):

Tổ chức kinh tế có ngành nghề kinh doanh xăng dầu và thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch; thực hiện dự án theo đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành.

Trường hợp hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành (có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn); trong đó có nội dung Nhà đầu tư chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết nộp tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định, sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đảm bảo tổng mức đầu tư, đúng công năng công trình, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ đưa dự án vào hoạt động theo quy định.

2. Có Báo cáo Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này, bao gồm thuyết minh và các bản vẽ dự án; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao môi trường và các vấn đề khác theo quy định), phù hợp với mục tiêu kêu gọi đầu tư của tỉnh.

3. Có cam kết thực hiện ký quỹ sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư.

4. Có cam kết tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư số 1445/QĐ-UBND do UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 19/6/2023, thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó.

5. Có cam kết vốn đầu tư thực hiện Dự án 32.798.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu đồng) (chưa bao gồm tiền thuê đất) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

a) Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là khoảng 6.559.600.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng) trở lên thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư đã được kiểm toán); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới (dưới 01 năm) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo;

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu này chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định.

b) Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư.

6. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể là có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai của các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

7. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh xăng dầu theo quy định.

8. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Ngay sau thời điểm kết thúc nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, riêng khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị chịu trách nhiệm xem xét theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 20/11/2023 tại Khu đất số 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 20/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Hồ sơ tham gia đấu giá (02 bộ):

Hồ sơ bao gồm tất cả văn bản, giấy tờ, tài liệu quy định tại Mục IV Thông báo này được lập thành 02 bộ có nội dung như nhau, sắp xếp theo thứ tự, đóng thành tập nộp trực tiếp theo thời gian và địa điểm đã thông báo.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 20/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian chuyển hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định: 16h00 ngày 20/11/2023.

6. Thời gian thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Trước 24 giờ kể từ thời điểm mở cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 20/11/2023 cho đến 17h00 ngày 22/11/2023.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Tên tổ chức tham gia đấu giá - Nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê đất tại số 42 Phạm Thị Liên”

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

  • Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 22/11/2023.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 23/11/2023.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh T.T.Huế. Số điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 02343.895.995. Website:chuoigiatri.com.vn

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá 42 Phạm Thị Liên ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>