menu_open
Thông báo đấu giá QSDĐ 01 lô đất khu xen ghép TDC5
04/12/2023 8:18:38 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Tên quỹ đất: 01 lô đất ký hiệu 1342, khu xen ghép TDC5 thuộc Khu A, đô thị mới An Vân Dương.

b. Địa điểm quỹ đất: xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

c. Diện tích quỹ đất: 01 lô đất có diện tích 177,3 m2.

d. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

e. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo Dự án được phê duyệt.

f. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

- Mật độ xây dựng: Đất ở thấp tầng và tái định cư: ≤80%.

- Chiều cao công trình: Đất ở thấp tầng và tái định cư: ≤5 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Đất ở thấp tầng và tái định cư (LK,BT,TĐC): Lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với tất cả các tuyến đường.

- Quy định khác: Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải xây dựng nhà theo Hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu xen ghép TDC5 và CTR13, Khu A - Đô thị mới An Vân Dương đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 373/QĐ-SXD ngày 27/01/2022.

g. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Tên tài sản, số lượng tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước chi tiết như sau:

TT

Ký hiệu
lô đất

Tờ BĐ số

Địa chỉ lô đất

Diện tích
(m2/lô)

 Vị trí lô đất, loại đường

Mức giá cụ thể (đồng/m2)

Mức giá khởi điểm

(đồng/lô)

Mức tiền đặt trước (đồng/lô)

1

1342

12

xã Thủy Thanh

177,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5m và 13,5m

26.000.000

4.609.800.000

921.960.000

Tổng cộng

177,3

   

4.609.800.000

 

          Giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước thì cùng thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

3. Bước giá: 230.000.000 đồng.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2023 đối với 73 lô đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý; Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất tại Khu xen ghép TDC5 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất khu xen ghép TDC5 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trích đo bản đồ địa chính thửa đất.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 25/12/2023 tại vị trí lô đất đấu giá Khu xen ghép TDC5 thuộc Khu A, đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 20/12/2023. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 21, 22 tháng 12 năm 2023.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:      

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định từ ngày 25/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/12/2023 và nộp vào tài khoản số 5512429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá đất Khu An Vân Dương, xã Thủy Thanh.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút gày 27/12/2023 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; có đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu Trung tâm phát hành); Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định. Trong mỗi lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá 01 lô TDC5 ()
Trương Đức Quốc Huy - tdqhuy.stnmt@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>