menu_open
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
04/12/2023 9:45:44 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất thuộc Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 05 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3;

2. Địa điểm quỹ đất: Phường Thủy Xuân, thành phố Huế;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 05 lô đất, diện tích 1.012,4 m2 (Chi tiết từng lô theo Tờ trích đo địa chính thửa đất tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 30/9/2022);

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được đầu tư Hạ tầng kỹ thuật theo Dự án được phê duyệt.

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Công văn số 1695/SXD-KTQH ngày 18/8/2016 của Sở Xây dựng về việc cung cấp các thông tin quy hoạch khu dân cư Bàu Vá giai đoạn 3, thành phố Huế, cụ thể như sau:

- Tầng cao công trình: 2 - 4 tầng (≤ 18m);

- Cốt nền nhà so với vỉa hè là +0,45m;

- Độ vươn tối đa của ban công, ô văng:

+ Đối với đường có lộ giới ≤13,5m là ≤ 1,2m;

+ Đối với đường có lộ giới 17m đến 26m là ≤ 1,4m;

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với các tuyến đường có lộ giới ≤13,5m: Lùi ≥3m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đối với các tuyến đường có lộ giới 17m đến 26m: Lùi ≥4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với lô đất có diện tích từ 100m2 đến <200m2 là: ≤75%.

+ Đối với lô đất có diện tích ≥200m2 là: ≤65%.

- Quy định khác: Khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải xây dựng nhà theo mẫu thiết kế đã được phê duyệt;

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, đồng thời xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá từng lô đất như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ số

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất, loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước
(đồng)

Bước giá
(đồng)

1

513

11

143,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

24.730.000

3.536.390.000

707.200.000

170.000.000

2

514

11

143,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

24.730.000

3.536.390.000

707.200.000

170.000.000

3

515

11

256,7

Vị trí 1, hai mặt
đường quy hoạch 13,5m và 13,5m

25.980.000

6.669.066.000

1.333.800.000

330.000.000

4

483

11

239,6

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5m và 13,5m

26.690.000

6.394.924.000

1.278.900.000

300.000.000

5

738

11

230,1

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
19,5m và 19,5m

26.730.000

6.150.573.000

1.230.100.000

300.000.000

Tổng

1.012,4

   

26.287.343.000

5.257.200.000

 
 

 Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác.

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/12/2023 tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND phường Thủy Xuân.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành;

- Trường hợp đã kết hôn: Căn cước công dân của 02 vợ chồng và giấy Đăng ký kết hôn: 02 bản sao;

- Trường hợp độc thân: Căn cước công dân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 02 bản sao;

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp: 02 bản sao.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 20/12/2023 cho đến 17h00 ngày 22/12/2023.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  1028459889 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3”

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 22/12/2023.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 25/12/2023.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 02343.895.995. Website:chuoigiatri.com.vn

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá 05 lô Bàu Vá ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>