menu_open
Thông báo đấu giá cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp showroom và trung tâm bảo hành bảo trì ô tô - xe máy tại Khu đất số 595 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
29/12/2023 4:24:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo đấu giá cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp showroom và trung tâm bảo hành bảo trì ô tô - xe máy tại Khu đất số 595 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp showroom và trung tâm bảo hành bảo trì ô tô - xe máy tại Khu đất số 595 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích khu đất: 14.299,6 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

- Hình thức, thời hạn sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm; Thời hạn cho thuê 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.387.090.000 đồng/năm.

3. Tiền đặt trước: 277.418.000 đồng.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch; thực hiện dự án theo đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành; chấp nhận quy chế cuộc đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 15 giờ 30 ngày 30/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 02/02/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoai: 0234.3898926./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá khu đất 595 Nguyễn Tất Thành ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>