menu_open
Thông báo về việc đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế
01/08/2023 10:53:46 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo về việc đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế

 

Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên cơ sở nhà đất đấu giá cho thuê: Khu nhà đất 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế;

- Tổng diện tích đất sử dụng theo hiện trạng: 153,5 m²;

- Diện tích xây dựng: 129,2 m2. Tổng diện tích sàn (tầng 1 + tầng 2) 262m2

(Có bản vẽ hiện trạng nhà đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập ngày 22/7/2015 kèm theo).

2. Địa điểm: Số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế;

3. Mục đích sử dụng: Kinh doanh thương mại - dịch vụ;

4. Thời gian cho thuê: 04 năm, ký hợp đồng cho thuê hàng năm;

5. Phương thức nộp tiền thuê: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

6. Hình thức cho thuê:

- Thực hiện đấu giá công khai, rộng rãi theo quy định hiện hành;

- Việc cho thuê tài sản được lập thành Hợp đồng theo quy định của pháp luật;

- Bên thuê khu nhà đất phải có Phương án khai thác, bảo trì, sửa chữa khu nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế phù hợp với mục đích, công năng sử dụng và bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng; Việc sửa chữa, bảo trì phải đảm bảo theo nguyên trạng, không làm thay đổi kết cấu của khu nhà và phải được cơ quan cho thuê tài sản đồng ý mới được thực hiện.

Nguồn kinh phí bảo trì, sửa chữa do Bên thuê khu nhà đất tự bỏ ra. Sau khi hết thời hạn thuê hoặc chấm dứt Hợp đồng thuê trước thời hạn (có Thông báo của cơ quan có thẩm quyền), giá trị đã bảo trì, sửa chữa, đầu tư gắn liền với Khu nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước không được bồi hoàn cho Bên thuê;

Trường hợp trong thời hạn thuê, Bên thuê Khu nhà đất đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì không được bồi hoàn chi phí đã bảo trì, sửa chữa, đầu tư gắn liền với Khu nhà đất và số tiền thuê tài sản còn lại (nếu có) cho Bên thuê.

- Trong quá trình sử dụng, Bên thuê khu nhà đất phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; nộp các khoản thuế, phí và nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 120.000.000 đồng/năm (Theo Quyết định số 73/QĐ-PTQĐ ngày 18/7/2023 của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế);

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các thuế khác (nếu có); người trúng đấu giá khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định;

- Giá cho thuê là giá trúng đấu giá, sẽ được điều chỉnh phù hợp khi quy định của pháp luật có sự thay đổi;

- Giá cho thuê tài sản được ổn định trong 02 năm (2023-2024). Hết thời gian ổn định, giá cho thuê tài sản được Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh lại cho 02 năm (2025-2026) thuê tiếp theo phù hợp với giá cho thuê trên thị trường tại khu vực lân cận (có thẩm định giá của đơn vị tư vấn thẩm định giá) nhưng không được thấp hơn giá cho thuê đang áp dụng;

2. Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng)

3. Bước giá: 6.000.000 đồng (Tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi)

       III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có chức năng và nhu cầu phù hợp để sử dụng tài sản vào mục đích sản xuất kinh doanh thương mại - dịch vụ (Có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp) và không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng cơ sở nhà đất đúng mục đích cho thuê và đúng các quy định tại Mục I của Thông báo;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết ghi trong mẫu Đơn phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 200.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/8/2023 tại Khu nhà đất 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem tài sản được Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phối hợp với đơn vị có tài sản bố trí xem thực tế tài sản. Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/8/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Đông Ba.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh: 02 bản sao, CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người đại diện tổ chức (hộ kinh doanh): 02 bản sao, tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/8/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 21/8/2023 cho đến 17h00 ngày 23/8/2023.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu”

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 23/8/2023.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 24/8/2023.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế. ĐT: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá 38 Phan Đăng Lưu ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>