menu_open
Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất số 243 Nguyễn Sinh Cung, phường Phú Thượng, thành phố Huế
23/11/2023 2:57:02 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Khu đất số 243 Nguyễn Sinh Cung, phường Phú Thượng, thành phố Huế
Bản đồ địa chính khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung
Bản đồ địa chính khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất khu đất số 243 Nguyễn Sinh Cung, phường Phú Thượng, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Địa điểm quỹ đất: Khu đất thuộc thửa 465, tờ bản đồ địa chính số 20, phường Phú thượng, thành phốHuế;

3. Diện tích quỹ đất: 139,8 m2 (theo tờ trích đo địa chính thửa đất tỷ lệ 1/500 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 21/6/2023 kèm theo);

4. Mục đích sử dụng đất: Đấtở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn Khu đất bằng phẳng, có đầy đủ hạ tầng xung quanh khu vực. Phía Nam khu đất tiếp giáp với tuyến đường quy hoạch 9,0m.

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (theo Công văn số 1006/QLĐT-QH ngày 12/4/2023 của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế về việc cung cấp thông tin liên quan thửa đất 243 Nguyễn Sinh Cung, thành phốHuế);

- Tầng cao: ≤ 3 tầng;

- Mật độ xây dựng: ≤80%;

- Chỉ giới xây dựng: trùng chỉ giới đường quy hoạch.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá giao quyền sử dụngđất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế; Mức giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 15.250.000 đồng/m2 x 139,8 m2 = 2.131.950.000 đồng (Hai tỷ, một trăm ba mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác.

2. Mức thu tiền đặt trước: 426.390.000 đồng, được xác định 20% giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

3. Bước giá: 110.000.000 đồng, được xác định tương đương 5% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá và tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/12/2023 tại khu đất số 243 Nguyễn Sinh Cung, phường Phú Thượng, thành phố Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND phường Phú Thượng.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành;

- Trường hợp đã kết hôn: Căn cước công dân của 02 vợ chồng và giấy Đăng ký kết hôn: 02 bản sao;

- Trường hợp độc thân: Căn cước công dân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 02 bản sao;

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp: 02 bản sao.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 13/12/2023 cho đến 17h00 ngày 15/12/2023.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.
  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  1028459889 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá  khu đất số 243 Nguyễn Sinh Cung”

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 15/12/2023.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 18/12/2023.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh T.T.Huế. Số điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 02343.895.995. Website:chuoigiatri.com.vn

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá 423 Nguyễn Sinh Cung ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác