menu_open
UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A – Tự Đức, thành phố Huế
21/08/2023 10:14:41 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A – Tự Đức, thành phố Huế

UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A – Tự Đức, thành phố Huế

Ngày 13/7/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi giá trị tổ chức đấu giá 48 lô đất tại Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A – Tự Đức, thành phố Huế với kết quả đấu giá thành 04/48 lô đất theo đúng quy định.

Ngày 14/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1920/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A – Tự Đức, thành phố Huế với tổng số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước 13.641.600.000 đồng.  

Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường đã liên hệ, thông báo đến các hộ gia đình/cá nhân trúng đấu giá để nhận Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh và được hướng dẫn thủ tục nộp tiền sử dụng đất, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Nguyễn Thị Thảo - ntt.stnmt@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 > >>