Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế  ***   Thông báo đấu giá QSDĐ 01 lô đất khu xen ghép TDC5  ***   Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm Dữ liệu số tại Khu đất ký hiệu TM-DV8 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế  ***   Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp các dịch vụ phụ trợ tại 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế  ***   Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án thương mại dịch vụ tại khu đất số 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế  ***   Thông báo đấu giá QSDĐ 41 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế  ***   Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án thương mại dịch vụ tại khu đất số 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế  ***   UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A – Tự Đức, thành phố Huế  ***   Thông báo về việc đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế  ***   Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế  ***  

TIN TIÊU ĐIỂM

TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Quỹ đất phân lô

Quỹ nhà đất giao quản lý

Quỹ đất thực hiện dự án đầu tư

Quỹ nhà đất đấu giá thực hiện dự án đầu tư

Bản đồ thông tin dữ liệu đất đai, nhà ở

Lớp bản đồ