Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế  ***   Thông báo đấu giá QSDĐ 01 lô đất khu xen ghép TDC5  ***   Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 68 lô đất thuộc khu dân cư OTT4 thuộc khu E Đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Dương, TX Hương Thủy  ***   Thông báo đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức cho thuê đất thông qua đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp TMDV, khách sạn cao cấp tại khu đất số 08-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ, TP Huế  ***   Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất số 243 Nguyễn Sinh Cung, phường Phú Thượng, thành phố Huế  ***   Thông báo đấu giá cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương tại số 05 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế  ***   Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 03 lô đất Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2, phường Thủy Xuân, thành phố Huế  ***   Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp các dịch vụ phụ trợ tại 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế  ***   Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế  ***   Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm Dữ liệu số tại Khu đất ký hiệu TM-DV8 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế  ***  

TIN TIÊU ĐIỂM

TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Quỹ đất phân lô

Quỹ nhà đất giao quản lý

Quỹ đất thực hiện dự án đầu tư

Quỹ nhà đất đấu giá thực hiện dự án đầu tư

Bản đồ thông tin dữ liệu đất đai, nhà ở

Lớp bản đồ