Tìm kiếm tin tức
Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế.
Ngày cập nhật 08/04/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế như sau:

1. Tên Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn thực hiện đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi giá trị.

Địa chỉ: Tầng 7, số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Lý do lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện tổ chức đấu giá, chỉ có Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá;

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo 102/TB-PTQĐ ngày 09/3/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế;

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê cơ sở nhà đất 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế để Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi giá trị được biết và thực hiện các thủ tục đấu giá tiếp theo./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.318
Truy cập hiện tại 92