F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá cho thuê Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế
Ngày cập nhật 01/12/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá cho thuê Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Thông tin về tài sản đấu giá cho thuê:

- Tên tài sản cho thuê: Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế;

+ Tài sản trên đất: Gồm 01 hạng mục công trình chính là khu nhà làm việc 03 tầng, 01 hạng mục công trình phụ là Gara ôtô và 02 công trình tạm là mái che để xe và nhà bóng bàn với tổng diện tích xây dựng 536,6 m, tổng diện tích sàn 983,4 m2 (Sau đây gọi chung là Khối nhà văn phòng);

+ Sân vườn nội bộ: Diện tích 1.560,0 m2;

- Địa điểm: Số 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế;

- Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Làm văn phòng làm việc (chỉ sử dụng làm văn phòng làm việc, không được kinh doanh);

- Thời gian cho thuê: 05 năm, ký Hợp đồng cho thuê hàng năm;

- Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

- Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê: 331.260.000,0 đồng/năm.

Mức giá nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

(Chi tiết thông tin đấu giá quỹ đất theo Thông báo số 727/TB-PTQĐ ngày  01/12/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất kèm theo).

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Các Tổ chức đấu giá tài sản khi đăng ký phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2019 và các quy định khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định, cụ thể:

3.1. Cơ sở vật chất: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá (Hội trường, bàn ghế, máy chiếu, camera giám sát ...).

3.2. Có phương án thực hiện đấu giá cho thuê tài sản khả thi, hiệu quả, đảm bảo trình tự thủ tục tổ chức đấu giá từ việc niêm yết, thông báo đến báo cáo, chuyển hồ sơ kết quả đấu giá sang Trung tâm Phát triển quỹ đất; đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp; có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động; có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất hoặc cơ sở nhà đất thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất.

3.4. Đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

3.5. Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

3.6. Có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.7. Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

4. Cách thức lựa chọn:

- Các tiêu chí lựa chọn được tính đánh giá, xếp loại “Đạt” hay “Không đạt”.

- Tổ chức đấu giá có số tiêu chí đánh giá “Đạt” cao nhất sẽ được chọn.

- Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản có số tiêu chí đánh giá “Đạt” cao nhất bằng nhau thì lựa chọn dựa trên tiêu chí theo thứ tự sau:

                + Mức đăng ký thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thấp nhất.

                + Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất.

                + Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín nhất.

- Trường hợp chỉ có 01 tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì xem xét khi có đủ điều kiện nói trên.

5. Hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá:

- Đơn đăng ký thực hiện dịch vụ đấu giá cho thuê Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế;

- Phiếu đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá;

- Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá có thể hiện đầy đủ các tiêu chí nói trên;

- Phương án thực hiện đấu giá cho thuê tài sản nói trên;

- Cam kết bảo mật thông tin và thực hiện đúng trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Pháp luật;

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá:

- Thời gian nộp đơn hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 07/12/2021 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế;

Hồ sơ của Tổ chức đấu giá tài sản đóng thành quyển có niêm phong.

Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được Thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và có Thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Mọi thông tin liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế; số điện thoại: 0234.3898926;

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.                           

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.185
Truy cập hiện tại 122