F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Thông báo tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 18/11/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất thông qua đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Khu Tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU NHÀ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

2. Địa chỉ khu nhà đất: Số 20 đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

3. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa ký hiệu 64, tờ bản đồ địa chính số 30, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

4. Diện tích khu đất đấu giá: 2.042,2 m2.

5. Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Gồm 01 khu nhà làm việc 03 tầng, 02 nhà để xe, 01 nhà vệ sinh, 01 bể nước và 01 trạm biến áp với tổng diện tích xây dựng 925,9 m2, tổng diện tích sàn là 2.316,5 m2.

(Theo Bản vẽ hiện trạng nhà đất tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 07/8/2019 kèm theo).

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.

- Chức năng sử dụng đất: Đất dịch vụ - du lịch;

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

- Tầng cao công trình: Từ 5-7 tầng (công trình nên bố trí thấp dần về phía sông An Cựu); xây dựng 1 - 2 tầng hầm để đảm bảo diện tích bãi đỗ xe;

- Chỉ giới đường đỏ: Đường Nguyễn Huệ: 26,0 m (6,0m + 14,0m + 6,0m);

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6m m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Huệ;

+ Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp giáp các khu đất lân cận;

(Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ, bố trí lối lên xuống tầng hầm lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ).

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Khu Tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê).

8. Mục tiêu kêu gọi đầu tư:

- Xây dựng công trình, tổ hợp khách sạn kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê đạt chuẩn từ 3-4 sao và các dịch vụ bổ trợ góp phần phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Góp phần tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, quảng bá các giá trị du lịch của địa phương nhằm tăng khả năng thu hút khách du lịch.

9. Quy mô Dự án kêu gọi đầu tư:

- Xây dựng khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp; ngôn ngữ kiến trúc sáng tạo về chất liệu và hình khối công trình, đảm bảo hài hòa với trục cảnh quan và các công trình lân cận. Quy mô công trình đảm bảo tối thiểu như sau:

- Tầng hầm: Khuyến khích xây dựng 1- 2 tầng hầm để đảm bảo diện tích bãi đỗ xe.

- Xây dựng khối công trình chính gồm khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ khoảng 7 tầng, khoảng 100 phòng lưu trú.

- Khách sạn đảm bảo đạt tiêu chuẩn 3-4 sao, có phòng hội nghị và các dịch vụ du lịch, hệ thống nhà hàng phục vu đẳng cấp quốc tế.

- Công trình phải tạo được điểm nhấn, nét độc đáo và chú trọng kết hợp không gian xanh để tạo sự thoáng đãng.

- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định có liên quan.

10. Hình thức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá theo Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và theo Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá công khai, rộng rãi.

11. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh; sau khi hết thời hạn sử dụng đất thì Nhà đầu tư tự thanh lý tài sản trên đất và hoàn trả mặt bằng khu đất để bàn giao cho Nhà nước thông qua đơn vị được giao quản lý.

12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: Tối thiểu 124,5 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền mua tài sản trên đất và tiền thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư).

13. Thời gian hoàn thành và đưa Dự án vào hoạt động: Thực hiện theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu đất 20 Nguyễn Huệ, cụ thể: Thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng (tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất);

Thời gian bàn giao khu nhà đất trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá.

14. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư trúng đấu giá mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất 50 năm để thực hiện dự án phải tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Xây dựng, Môi trường và các quy định hiện hành.

- Về phòng cháy chữa cháy: Nhà đầu tư trúng đấu giá để thực hiện dự án phải thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Về bảo vệ môi trường: Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định 18/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Thời điểm thực hiện việc đăng ký bảo vệ môi trường trước thời điểm thẩm định thiết kế cơ sở.

- Đối với doanh nghiệp ngoài địa phương trúng đấu giá, khuyến khích thành lập doanh nghiệp tại địa phương để quản lý vận hành, khai thác và thực hiện các nghĩa vụ với địa phương sau khi dự án hoàn thành.

15. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà đầu tư trúng đấu giá mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất 50 năm nộp tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để thực hiện Dự án đầu tư không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

16. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sau khi có Quyết định trúng đấu giá, Nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

 II. GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Giá khởi điểm để đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế là 107.843.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:

- Giá khởi điểm đấu giá bán tài sản trên đất: 3.691.248.000 đồng;

- Giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 104.152.000.000 đồng;

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất, tài sản trên đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác; Nhà đầu tư trúng đấu giá khi nộp tiền thuê đất, tiền mua tài sản trên đất vào ngân sách nhà nước thì thực hiện đồng thời nộp lệ phí trước bạ về đất, tài sản trên đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

(Chi tiết cụ thể có file đính kèm)                                     

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 247.114
Truy cập hiện tại 170