Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá cho thuê Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế
Ngày cập nhật 09/12/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đấu giá cho thuê Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế như sau:

I. TÊN, VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN CHO THUÊ:

1. Tên tài sản cho thuê: Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế;

- Tài sản trên đất: Gồm 01 hạng mục công trình chính là khu nhà làm việc 03 tầng, 01 hạng mục công trình phụ là Gara ôtô và 02 công trình tạm là mái che để xe và nhà bóng bàn với tổng diện tích xây dựng 536,6 m, tổng diện tích sàn 983,4 m2 (Sau đây gọi chung là Khối nhà văn phòng);

- Sân vườn nội bộ: Diện tích 1.560,0 m2;

2. Địa điểm: Số 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế;

3. Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Làm văn phòng làm việc (chỉ sử dụng làm văn phòng làm việc, không được kinh doanh);

4. Thời gian cho thuê: 05 năm, ký Hợp đồng cho thuê hàng năm;

5. Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

6. Hình thức cho thuê:

- Thực hiện đấu giá công khai, rộng rãi theo quy định hiện hành;

- Việc cho thuê tài sản Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 53 Nguyễn Gia Thiều được lập thành Hợp đồng theo quy định của pháp luật;

- Bên thuê tài sản Khối nhà văn phòng phải có Phương án khai thác, bảo trì, sửa chữa phù hợp với mục đích, công năng sử dụng và bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng; Việc sửa chữa, bảo trì phải đảm bảo theo nguyên trạng, không làm thay đổi kết cấu của Khối nhà văn phòng và phải được cơ quan cho thuê tài sản đồng ý mới được thực hiện.

Nguồn kinh phí bảo trì, sửa chữa do Bên thuê tự bỏ ra. Sau khi hết thời hạn thuê hoặc chấm dứt Hợp đồng thuê trước thời hạn (có Thông báo của cơ quan có thẩm quyền), giá trị đã bảo trì, sửa chữa, đầu tư gắn liền với tài sản được thuê không được bồi hoàn cho Bên thuê.

- Trường hợp trong thời hạn thuê, Bên thuê Khối nhà văn phòng đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì không được bồi hoàn chi phí đã bảo trì, sửa chữa gắn liền với tài sản được thuê và số tiền thuê tài sản của thời gian được thuê còn lại (nếu có).

- Trong quá trình sử dụng, Bên thuê tài sản phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; nộp các khoản thuế, phí và nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước.II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ CHO THUÊ KHỐI NHÀ VĂN PHÒNG THUỘC KHU NHÀ, ĐẤT 53 NGUYỄN GIA THIỀU:

1. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 331.260.000,0 đồng/năm;

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các thuế khác (nếu có); người trúng đấu giá khi nộp tiền thuê tài sản thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định;

- Giá cho thuê là giá trúng đấu giá;

- Giá cho thuê tài sản được ổn định kể từ khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đến 31/12/2024 (theo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024) hoặc đến khi có điều chỉnh Bảng giá đất của tỉnh liên quan đến tuyến đường Nguyễn Gia Thiều. Hết thời gian ổn định, giá cho thuê tài sản được Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh lại cho các năm thuê tiếp theo phù hợp với giá cho thuê trên thị trường tại khu vực lân cận (có thẩm định giá của đơn vị tư vấn thẩm định giá) nhưng không được thấp hơn giá cho thuê đang áp dụng;

2. Mức thu tiền đặt trước: 66.250.000,0 đồng (Tương đương 20% giá cho thuê tài sản tính theo mức giá khởi điểm).

3. Bước giá: 15.000.000,0 đồng (Tương đương 5% giá cho thuê tài sản tính theo mức giá khởi điểm), tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi;

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ KHỐI NHÀ VĂN PHÒNG THUỘC KHU NHÀ, ĐẤT 53 NGUYỄN GIA THIỀU, THÀNH PHỐ HUẾ:

1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế có nhu cầu thuê tài sản để sử dụng vào mục đích làm văn phòng làm việc (chỉ sử dụng làm văn phòng làm việc, không được kinh doanh);

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá cho thuê tài sản công khai, rộng rãi cho các tổ chức kinh tế, có nhu cầu bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, tổ chức có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại khoản 3 Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng tài sản đúng mục đích cho thuê và đúng các quy định tại Mục I của Thông báo;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết ghi trong mẫu Đơn phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) đơn đăng ký đấu giá trở lên;

- Trường hợp sau khi thông báo đấu giá lần thứ 2 trở đi mà chỉ có 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá thì trên cơ sở báo cáo của Tổ chức đấu giá tài sản, Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định cho thuê tài sản đối với người đã đăng ký tham gia đấu giá.

. IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2021;

  - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 30 tháng 12 năm 2021

  - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian tổ chức đấu giá:  08 giờ 00 ngày 31 tháng 12 năm 2021

 - Địa điểm tổ chức đấu giá:  Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

 VI.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường  số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926.

 - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 247.200
Truy cập hiện tại 183